Bölümler » DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları

ACIL TIP ANABILIM DALI

Prof. Dr. Mustafa Burak SAYHAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : mustafaburaksayhan@trakya.edu.tr

ADLI TIP ANABILIM DALI

Prof. Dr. Ali Derya AZMAK

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1472
TÜ E-Posta : aderya@trakya.edu.tr

AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 76 41 » Dahili : 1461
TÜ E-Posta : drdagdeviren@trakya.edu.tr

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Betül Ayşe ACUNAŞ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4902
TÜ E-Posta : bayseacunas@trakya.edu.tr

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Işık GÖRKER

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : isikgorker@trakya.edu.tr

DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI

Prof. Dr. Süleyman PİŞKİN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 223 55 03
TÜ E-Posta : spiskin@trakya.edu.tr

ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Filiz AKATA

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2834
TÜ E-Posta : filizakata@trakya.edu.tr

FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI

Prof. Dr. Nurettin TAŞTEKİN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 230 76 41 » Dahili : 4715
TÜ E-Posta : nurettintastekin@trakya.edu.tr

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4813
TÜ E-Posta : erhantabakoglu@trakya.edu.tr

HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Faruk YORULMAZ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1561
TÜ E-Posta : farukyorulmaz@trakya.edu.tr

İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI

Prof. Dr. Hüseyin Ahmet TEZEL

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4605
TÜ E-Posta : atezel@trakya.edu.tr

KARDIYOLOJI ANABILIM DALI

Prof. Ahmet Kenan YALTA

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : akenanyalta@trakya.edu.tr

NÖROLOJI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Babürhan GÜLDİKEN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : baburhanguldiken@trakya.edu.tr

NÜKLEER TIP ANABILIM DALI

Prof. Dr. Funda ÜSTÜN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1036
TÜ E-Posta : fundaustun@trakya.edu.tr

RADYASYON ONKOLOJISI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Hasan Murat ÇALOĞLU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : muratcaloglu@trakya.edu.tr

RADYOLOJI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Nermin TUNÇBİLEK

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : ntuncbilek@trakya.edu.tr

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Cengiz TUĞLU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : ctuglu@trakya.edu.tr

TIBBI FARMAKOLOJI ANABILIM DALI

Prof. Dr. Çetin Hakan KARADAĞ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1434
TÜ E-Posta : hkaradag@trakya.edu.tr

TIBBI GENETIK ANABILIM DALI

Prof. Dr. Hakan GÜRKAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 2330
TÜ E-Posta : hgurkan@trakya.edu.tr