Bölümler » DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Fatih ÖZÇELİK

Görev : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4312
TÜ E-Posta : fatihozcelik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin Ahmet TEZEL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4605
TÜ E-Posta : atezel@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sibel GÜLDİKEN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 46 » Dahili : 4610
TÜ E-Posta : sguldiken@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4612
TÜ E-Posta : mdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali Rıza SOYLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4607
TÜ E-Posta : alrsoylu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İrfan ÇİÇİN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1862
TÜ E-Posta : irfancicin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4606
TÜ E-Posta : sedatustundag@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Celalettin ÜMİT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4619
TÜ E-Posta : hasanumit@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Volkan İNAL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 27 30 » Dahili : 2009
TÜ E-Posta : volkaninal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hakan EMMUNGİL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hakanemmungil@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sernaz UZUNOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sernazuzunoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlhan KURULTAK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ilhankurultak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Barış YILMAZER

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : barisyilmazer@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bülent ERDOĞAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bulenterdogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semra AYTÜRK SALT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : semraayturk@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hakkı Onur KIRKIZLAR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : honurkirkizlar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayten ÜSTÜNDAĞ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aytenustundag@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Elif Gülsüm ÜMİT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : egulsumumit@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Onur ÇAKAR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : onurcakar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nilgün Tan TABAKOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nilguntabakoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elif Tuğba Oğuz TAYLAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : etugbaoguz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Beyza ÜNLÜ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : beyzaunlu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şule Özdemir ARABACI

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : suleozdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sinem AZİZOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sinemazizoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hatice Burcu DAĞ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : haticedag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hasan GÖZE

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hasangoze@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Pınar Uçar TÜRKER

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : pucarturker@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Veysi ASOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : veysiasoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Beliz ÇAMUR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : belizcamur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Elif GÜNGÖR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elifgungor@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Buket Yılmaz BÜLBÜL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : byilmazbulbul@trakya.edu.tr

Uzm. Dr. Serdar EFE

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : serdarefe@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Engin ÖZEKİN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : menginoztekin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ahmet YİĞİTBAŞI

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ahmetyigitbasi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Abdulsamet KALKAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : asametkalkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İstiklal SAK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : istiklalsak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. İrem Karakaya TORUN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : iremkarakayatorun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Alper TOPAL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : alpertopal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Funda BAYRAM

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fundabayram@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nil Su KODAL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nsukodal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖZTÜRK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gokhanozturk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İsmail ASKER

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ismailasker@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Aysun Fatma DOĞAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : afatmadogan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Buşra BAŞARAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : busrabasaran@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Seval ORMAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sevalorman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve KUDAY

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mervekuday@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hatice Beyza ARBAK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hbeyzaarbak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ceren ÇETİN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cerencetin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İbrahim Bekir BOZ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ibekirboz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Osman KÖSTEK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : osmankostek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet BAYSAL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetbaysal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sezin TURAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sezinturan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Seniha BOZKAYA

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : senihabozkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhammet Emin Kızılcan

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : meminkizilcan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Işıl DÖŞLÜ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : isildoslu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Görkem KARADAĞ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gorkemkaradag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gülçin ULUTAŞ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gulcinulutas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Merve Hayrunnisa AKYOL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mhayrunnisaakyol@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert ORTAÇ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mertortac@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Dudu Merve DURAK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : dmervedurak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Selin DEMİR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selindemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Reyhan ÇALIŞAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : reyhancalisan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İdris KURT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 13 » Dahili : 2008
TÜ E-Posta : idriskurt@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Bengisu AKYOL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bengisuakyol@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Coşkun ATEŞ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : coskunates@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Onur MERT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : onurmert@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Funda YILMAZ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fundayilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hünkar AĞGÜL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hunkaraggul@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ufuk İLGEN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ufukilgen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ali Caner ÖZDÖVER

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : acanerozdover@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. İsmail ACAR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ismailacar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merih REİS ARAS

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : merihreisaras@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zeliha ADEMOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zelihaademoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Aygen EĞİLMEZ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aygenegilmez@trakya.edu.tr