Bölümler » DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Fatih ÖZÇELİK

Görev : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4312
TÜ E-Posta : fatihozcelik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 76 41 » Dahili : 1461
TÜ E-Posta : drdagdeviren@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hnezihdagdeviren@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Serdar ÖZTORA

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1463
TÜ E-Posta : serdaroztora@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1462
TÜ E-Posta : aysecaylan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1094
TÜ E-Posta : ondersezer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Duygu Çiftetepe ÖZTÜRK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : duyguozturk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mahmut GÜNAY

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mahmutgunay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hatice Hilal YÜKSEL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hhilalyuksel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ali Alper UYAR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aalperuyar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Seyide TETİK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : seyidetetik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Salih AKGÜN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : salihakgun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Uğur AKTAŞ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : uguraktas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şule ÖZDEMİR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : suleozdemir1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esra KALAYCI UYAR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esrakalayci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Müge MERİÇ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mugemeric@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Birşua DOĞAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : birsuadogan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Akif BAŞOĞLU

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : makifbasoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ayşe Tunç

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aysetunc@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Olcay KARABIYIK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : olcaykarabiyik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Erkan Durgut

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erkandurgut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve ONBAŞI ÜNAL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : merveonbasi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve Nur Bilici ATİK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mnurbilici@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Didem KAYA

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : didemkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Latife YAZGAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : latifeyazgan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Netice DAĞLAR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1460
TÜ E-Posta : neticedaglar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehriban ÖZKAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehribanozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yusuf Canbolat

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yusufcanbolat@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hande ERARSLAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : handeerarslan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ebru Esra YALÇIN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ebrueyalcin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Didem BAŞ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : didembas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Alp Er Tunga Yasin YANIK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yasinyanik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Aseen Hussıen SALIH

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aseensalih@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Duygu DEVRAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : duygudevran@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Deniz ÇİÇEK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : denizcicek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Özlem Elçi

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ozlemelci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ayşen Ersoy ALKAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aysenalkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatma GÜÇLÜ SALTIK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmaguclu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Rabia ÇOKER

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : rabiacoker@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Cüneyit COŞKUN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cuneytcoskun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet KARADON

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mkaradon@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa KARAMAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafakaraman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zeynep Büşra ULUSOY

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zbusraulusoy@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kübra SEZER

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : kubrasezer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Büşra Bilgiç YAPRAK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : busrabilgic@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Neslihan ÖZDOĞAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : neslihanozdogan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatmagül GÜLER

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmagulguler@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ayhan TOSUN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ayhantosun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hüsniye YILDIZ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hyildiz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Abdurrahman Şükrü KARA

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : asukrukara@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Damla ÖZKAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : damlaozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Münevver SELCEN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : munevverselcen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur IŞIK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aysenurisik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Selen BAL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selenbal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Selen ERÖZKAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selenerozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yeşim KONUŞ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yesimkonus@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Züleyha Güler MEMİ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zgulermemi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa SANIR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafasanir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gülden ÖZDEMİR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : guldenozdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Duygu GÜLEŞİR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : duygugulesir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gizem ŞEN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gizemsen2@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Burcu GÜNEY

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burcuguney@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatma KILIÇ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmakilic2@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hatice Deniz ÖZDEMİR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 78 85 » Dahili : 129
TÜ E-Posta : hdenizozdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Seda DEMİRBÜKEN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sedademirbuken@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Atakan BURC

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : atakanburc@trakya.edu.tr