Bölümler » DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Fatih ÖZÇELİK

Görev : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4312
TÜ E-Posta : fatihozcelik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Süleyman PİŞKİN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 223 55 03
TÜ E-Posta : spiskin@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sezgi SARIKAYA SOLAK

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sezgisarikayasolak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yıldız GÜRSEL ÜRÜN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yildizgurselurun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Sezin FIÇICIOĞLU

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1282
TÜ E-Posta : sezinficicioglu@trakya.edu.tr

Uzm. Dr. Mustafa ÜRÜN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafaurun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Haydar YÖNDEM

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1280
TÜ E-Posta : haydaryondem@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nazan Ertekin

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nazanertekin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Çağdaş YILMAZ

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1280
TÜ E-Posta : cagdasyilmaz@trakya.edu.tr