Bölümler » DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Fatih ÖZÇELİK

Görev : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4312
TÜ E-Posta : fatihozcelik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Süleyman PİŞKİN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 223 55 03
TÜ E-Posta : spiskin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sezgi SARIKAYA SOLAK

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sezgisarikayasolak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Gürsel ÜRÜN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yildizgurselurun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sezin FIÇICIOĞLU

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4518
TÜ E-Posta : sezinficicioglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜRÜN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafaurun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hande YELGEN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : handeyelgen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ayşen YILMAZ

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aysenyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gülden KARAKALEM

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : guldenkarakalem@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Akın Arif KURTOĞLU

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aarifkurtoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Berke Caner KIZMAZ

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bcanerkizmaz@trakya.edu.tr