Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Filiz AKATA

Görev : Başkan (Dekan)
Görev Süresi : 26.01.2023 - 26.01.2026
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2834
TÜ E-Posta : filizakata@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

Prof. Dr. Dinçer AVLAN

Görev : Dekan Yardımcısı (Oy Hakkı Yoktur)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1165
TÜ E-Posta : dinceravlan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çocuk Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi

Prof. Dr. Özgür GÜNDÜZ

Görev : Dekan Yardımcısı (Oy Hakkı Yoktur)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1431
TÜ E-Posta : ozgurgunduz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr. Necdet SÜT

Görev : Prof. Üye
Görev Süresi : 19.11.2022 - 19.11.2025
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1632
TÜ E-Posta : nsut@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Biyoistatistik

Prof. Dr. Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU,FEBTS

Görev : Prof. Üye
Görev Süresi : 11.11.2020 - 11.11.2023
Telefon : 0 (284) 235 59 36 » Dahili : 4419
TÜ E-Posta : akaramustafaoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Göğüs Cerrahi

Prof. Dr. Betül Ayşe ACUNAŞ

Görev : Prof. Üye
Görev Süresi : 29.11.2021 - 29.11.2024
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4902
TÜ E-Posta : bayseacunas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr. Filiz TUNA

Görev : Doç. Üye
Görev Süresi : 22.03.2021 - 22.03.2024
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4710
TÜ E-Posta : filiztuna@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doç. Dr. Yeşim Hülya UZ

Görev : Doç. Üye
Görev Süresi : 03.09.2021 - 03.09.2024
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : yhulyauz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Histoloji ve Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÖZTÜRK

Görev : Dr. Öğr. Üye
Görev Süresi : 22.08.2023 - 22.08.2026
TÜ E-Posta : cihanozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : KARDİYOLOJİ

Arş. Gör. Dr. Kaan Ramazan UZELLİ

Görev : Asistan Temsilcisi (Üye)
TÜ E-Posta : kramazanuzelli@trakya.edu.tr

Burak BARDAKÇI

Görev : Öğrenci Temsilcisi (Üye)
TÜ E-Posta : burakbardakci@trakya.edu.tr