Bölümler » DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Fatih ÖZÇELİK

Görev : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4312
TÜ E-Posta : fatihozcelik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nurettin TAŞTEKİN

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 230 76 41 » Dahili : 4715
TÜ E-Posta : nurettintastekin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Murat BİRTANE

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4711
TÜ E-Posta : mbirtane@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Derya DEMİRBAĞ KABAYEL

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4713
TÜ E-Posta : deryademirbag@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Filiz TUNA

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : filiztuna@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hande ÖZDEMİR

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2736
TÜ E-Posta : handeozdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yasemin Nur SARIOĞLU

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ynursarioglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sertaç ATMACA

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sertacatmaca@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Semiha ÖZTÜRK YILDIZ

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : semihaozturkyildiz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Neslihan OĞUZ

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : neslihanoguz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Funda KARAALİOĞLU

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fundakaraalioglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Tansel SEZER

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tanselsezer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. İzem Mevce KARAKAŞ

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : imevcekarakas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melek Tuba YALÇIN

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mtubayalcin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nur KAKİLLİ

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nurkakilli@trakya.edu.tr