Bölümler » DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Fatih ÖZÇELİK

Görev : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4312
TÜ E-Posta : fatihozcelik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Murat BİRTANE

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4711
TÜ E-Posta : mbirtane@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Murat BİRTANE

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muratbirtane@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hakan TUNA

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4717
TÜ E-Posta : hakantuna@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nurettin TAŞTEKİN

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 230 76 41 » Dahili : 4715
TÜ E-Posta : nurettintastekin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Derya DEMİRBAĞ KABAYEL

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4713
TÜ E-Posta : deryademirbag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hande ÖZDEMİR

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2736
TÜ E-Posta : handeozdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cansu Özçakır AKLEYLEK

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cansuozcakir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Onur ŞAHİN

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : onursahin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehtap DURAK

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehtapdurak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Burcu Jan AKTÜRK

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burcujan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Buket SÜSLÜ

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : buketsuslu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Merve YALÇIN

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : merveyalcin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Tuğba GÖKKAYA

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tugbagokkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Çağrı GÜLER

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cagriguler@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Müşerref EBİK

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muserrefebik@trakya.edu.tr