TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI


Fakültemizin
Değerli Öğretim Üyeleri,

Sağlıklı ve barış içinde mutluluk dolu bir yıl dileyerek, sizlere Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi (MÖTE) programımızın akreditasyon çalışmaları ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

2016 Beyaz Önlük Töreninde önümüze Tıp Eğitim Programımızı akredite etme hedefini koymuştuk. 29 Kasım 2016 tarihinde yaptığımız Olağanüstü Akademik Genel Kurulumuzda, MÖTE programını akredite etme düşüncesi sizlerle paylaşılmış ve bu önerimiz Öğretim Üyelerimizin tümü tarafından genel kabul görmüştü.

Daha önce Bologna Süreci kapsamında çalışmalar yapıldığı, konu ile ilgili eğitim toplantıları düzenlendiği dile getirilmiş, bu tür bir başvuru hazırlığı için yeterli deneyim ve altyapıya sahip olduğumuz kanaati Olağanüstü Akademik Genel kurulda oluşmuştu. Sonuçta süreç ile  ilgili çalışmaların başlatılmasına karar verilmişti.

Dekanlık Yönetimi Aralık 2016’da Özdeğerlendirme Komitesi oluşturmak için çalışmalara başlamış ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile birlikte komite üyeleri  belirlenmiştir. Tüm üyelerin bu görevi kabul etmeleri gönüllülük esasına göre olmuştur.  Görevi kabul eden  öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum.

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun (UTEAK) her bir ulusal temel standardına yönelik 9 adet çalışma grubu, 5 adet Tematik çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu gruplarda bir başkan, bir raportör ve üyeler vardır. Raportör Tıp Eğitimi Anabilim dalı öğretim üyelerinden seçilmiştir. Böylece çalışma gruplarının verilere daha kolay ulaşması hedeflenmiştir. Üyelerden en az biri öğrencidir. Bazı gruplarda Uzmanlık Öğrencileri ve Fakültemizden Mezun olan öğrencilerimizde bulunmaktadır. Bu grupların amacı, Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlanması sırasında kullanılacak verileri toplamalarıdır. Toplam 14 grup ile bilgilendirme toplantıları 28 Aralık 2016’da başlamış ve halen devam etmektedir. Bu gruplar dört koordinatöre bağlı olarak çalışacaklar ve bilgi akışını bu koordinatörlere sağlayacaklardır.

Akreditasyon faaliyetleri izlem ve yönetimi için web sayfamızda (http://tip.trakya.edu.tr) bir ara yüz oluşturulmuştur. Gruplar arası bağlantı şemaları, grupların çalışma-zaman çizelgeleri ve gerekli olan mevzuat bilgilerine bu sayfadan ulaşılabilir. Bundan böyle grupların, ÖDR Komitesinin, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın ve Dekanlık yönetiminin faaliyetleri bu sayfadan izlenebilir.

Belirli aralıklarla akreditasyon aktivitesi ve gelinen aşama konusunda kısa bilgilendirmeler sizlere yapılacaktır.

Ulusal ve Uluslararası tanınırlığımıza olumlu katkı sağlayacak olan ve  Akreditasyon hedefini gerçekleştirme yolculuğumuzda sağlayacağınız katkı için şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Saygılarımla

 

                                                                                        Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir 
                                                                                                          DekanEk Dosyalar
Bu içerik 06.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 5517 kez okundu.