Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı Komisyonları
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Danışma Kurulu
BAŞKAN Prof. Dr. Bülent Sabri CIĞALI
ÜYELER
Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR- Dekan V.
Prof. Dr. H. Ahmet TEZEL-Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa İNAN- Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK- TEAD Başkanı
Prof. Dr. Sevgi ESKİOCAK- ÖDB Başkanı
Prof. Dr. Selma Süer GÖKMEN- Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kenan SARIDOĞAN- Baş Koordinatör
Doç. Dr. Fulya ÖZ PUYAN- Baş Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Dr. Merve ŞAMBEL AYKUTLU- Asistan
Figen TAN- 3. Sınıf Öğrencisi


Program İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu
BAŞKAN Prof. Dr. A. Kemal KUTLU
ÜYELER
Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER-Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ - Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Albena GAYEF-Raportör
Dr. Bekir TUNCER - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu
Hatice YILMAZ - 5.sınıf öğrencisi


Temel Hekimlik Uygulamaları Komisyonu
BAŞKAN Prof. Dr. Hasan C.ÜMİT
ÜYELER
Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAN
Prof. Dr. Kenan SARIDOĞAN
Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba EREN


Bilim Okur Yazarlığı Komisyonu
BAŞKAN Prof. Dr. Faruk YORULMAZ
ÜYELER
Prof. Dr. Selma SÜER GÖKMEN
Prof. Dr. Selis Gülseven GÜVEN


Öğrenen Merkezli Eğitim Komisyonu
BAŞKAN Prof. Dr. H. Murat ÇALOĞLU
ÜYELER
Doç. Dr. Özgür GÜNDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Albena GAYEF
Dr. Öğr. Üyesi Kıymet TABAKÇIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ruhan DenizTOPUZ


Alan İçi Seçmeli Dersler Komisyonu
Prof. Dr. Kenan SARIDOĞAN - Baş Koordinatör
Doç. Dr. Fulya ÖZPUYAN - Baş Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK - 1.sınıf Koordinatörü
Doç. Dr. Yeter TOPÇU TARLADAÇALIŞIR - 2.sınıf Koordinatörü
Prof. Dr. Hasan C. Ümit - 3.sınıf Koordinatörü
Doç. Dr. Serhat OĞUZ - 4.sınıf Koordinatörü
Doç. Dr. Yasemin GÖRGÜLÜ - 5. sınıf Koordinatörü
Doç. Dr. Bülent ERDOĞAN - 6. sınıf Koordinatörü

Bu içerik 23.03.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 157 kez okundu.