Hakkımızda       

    1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi kurulmuş, 1976 yılında Edirne’de Fakülte binalarının temeli atılmıştır. 1974-1975 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak, 1982 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İstanbul’da faaliyet göstermiştir. 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Trakya Üniversitesi’ne bağlanmış ve aynı yıl 20 öğretim üyesi ve az sayıda idari personeli ile Edirne’ye taşınmıştır. Trakya Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet KARADENİZ ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ ile birlikte 3 profesör, 8 doçent ve 7 yardımcı doçentten oluşan akademik kadrosu bulunan Tıp Fakültesi, Haziran 1983’te Edirne Devlet Hastanesi’nin bir bölümünde 50 yatak kapasiteli hastanesini açmış, 1982-1983 akademik yılından itibaren aldığı öğrencilerinin eğitim-öğretim hizmetlerini ve sağlık hizmetlerini Edirne’de vermeye başlamıştır. 1976 yılında temeli atılan binaların bir bölümü hızla tamamlanmış ve 1984 yılında Dekanlık ile iki anabilim dalı bu binalara taşınmıştır. 1986 yılında poliklinik ve servislerin tamamen Edirne Devlet Hastanesi’nden ayrılarak kendi binasına taşınmasıyla eğitim-öğretim ve sağlık hizmetleri kendi binalarında verilmeye başlanmıştır. 1999 yılı sonunda 105.000 m2 kullanım alanına sahip Hastane binası inşaatının tamamı bitirilmiş ve hizmete açılmış, kampüs içinde 2 bloktan oluşan Temel Bilimler binasının da 1998 yılı sonunda hizmete girmesiyle eğitim-öğretim alanları genişlemiştir.

Fakülte 2021 yılı itibariyle, Edirne Tıp Fakültesi olarak dikkate alındığında ise 47, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak ta 39 yıllık bir geçmişe sahiptir. Hali hazırda akademik kadrosu 111 Profesör, 43 Doçent, 58 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 212 öğretim üyesi; 11 öğretim görevlisi ve 541 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 764 olmuş, bilimsel yayın sayısını artırmış, öğrenci eğitimi için gerekli donanımlarını tamamlamış, tıbbın hemen bütün ana dallarında sağlık hizmeti verir konuma gelmiştir. Ülkemizin hekim ihtiyacına paralel olarak fakültemiz öğrenci kontenjanlarının da artması ve mevcut amfi binamızdaki salonların kapasitesinin yetersiz hale gelmesi nedeniyle 2014 yılında inşaatına başlanan Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası’nın 27.11.2015 tarihinde inşaatı bitirilmiş ve açılışı yapılarak eğitime başlanmıştır.

Kuruluşunda 3 bölüm ve 26 anabilim dalı bulunmakta iken, daha sonra ikiye ayrılan veya yeni kurulan anabilim dalları ile 42’ ye ulaşan anabilim dallarının 42'si de faaliyettedir. Anabilim Dallarına bağlı kurulan toplam 33 bilim dalı mevcut olup 13 bilim dalında yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir.

2010 yılında Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2011 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2018 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2019 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı ile Radyoloji Anabilim Dalı eğitim alanlarında akreditasyon belgesi almıştır.

Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Ulusal Tıp Eğitiminin Akreditasyonu için 2017-2018 döneminde Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine yapılan başvurumuz,  Akreditasyon Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığının saptandığı belirtilerek 01.01.2024 tarihine kadar akredite edilmiş ve 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan tören ile Akreditasyon Belgesi kurumumuza teslim edilmiştir.

       Fakültemiz, bulunduğu coğrafi konumu da göz önüne alarak, tüm ülkeye ve Trakya Bölgesine hizmet etmenin yanında, komşu ülkelerle de bilimsel işbirliğini geliştirmeyi hedefleri arasına koymuştur ve bu alanda faaliyetleri de bulunmaktadır.     

Resim


Resim


Resim

 

Bu içerik 20.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 51538 kez okundu.