Hakkımızda

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi kurulmuş, 1976 yılında Edirne’de Fakülte binalarının temeli atılmıştır. 1974-1975 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak, 1982 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İstanbul’da faaliyet göstermiştir. 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Trakya Üniversitesi’ne bağlanmış ve aynı yıl 20 öğretim üyesi ve az sayıda idari personeli ile Edirne’ye taşınmıştır. Trakya Üniversitesi kurucu Rektörü Prof.Dr. Ahmet KARADENİZ ve Fakülte Dekanı Prof.Dr. İsmet DÖKMECİ ile birlikte 3 profesör, 8 doçent ve 7 yardımcı doçentten oluşan akademik kadrosu bulunan Tıp Fakültesi, Haziran 1983’te Edirne Devlet Hastanesi’nin bir bölümünde 50 yatak kapasiteli hastanesini açmış, 1982-1983 akademik yılından itibaren aldığı öğrencilerinin eğitim-öğretim hizmetlerini ve sağlık hizmetlerini Edirne’de vermeye başlamıştır. 1976 yılında temeli atılan binaların bir bölümü hızla tamamlanmış ve 1984 yılında Dekanlık ile iki anabilim dalı bu binalara taşınmıştır. 1986 yılında poliklinik ve servislerin tamamen Edirne Devlet Hastanesi’nden ayrılarak kendi binasına taşınmasıyla eğitim-öğretim ve sağlık hizmetleri kendi binalarında verilmeye başlanmıştır. 1999 yılı sonunda 105.000 m2 kullanım alanına sahip Hastane binası inşaatının tamamı bitirilmiş ve hizmete açılmış, kampüs içinde 2 bloktan oluşan Temel Bilimler binasının da 1998 yılı sonunda hizmete girmesiyle eğitim-öğretim alanları genişlemiştir.

        2013 yılı itibariyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Fakülte bu süreçte akademik kadrosunu 97 profesör, 60 doçent, 47 yardımcı doçent, 9 uzman, 315 araştırma, 1 öğretim görevlisi olmak üzere zenginleştirmiş, bilimsel yayın sayısını artırmış, öğrenci eğitimi için gerekli donanımlarını tamamlamış, tıbbın hemen bütün ana dallarında sağlık hizmeti verir konuma gelmiş, hasta yatak kapasitesini 50 den 942’ye çıkarmıştır. Göz hastalıklarında lazer; nükleer tıpta gama-kamera; radyodiagnostikte BT ve MR ile acil servise ikinci bir BT; iç hastalıklarında endoskopi, dializ ünitesi; kardiyolojide anjiografi ve cerrahi branşlarda laparoskopik cerrahiyi kurarak tüm Trakya Bölgesine modern teknoloji ile sağlık hizmetleri sunmayı amaçlamıştır.1998 yılı sonunda Kalp ve Damar Cerrahisi faaliyete geçmiş ve açık kalp ameliyatları başlamıştır. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ise Cobalt-60 teleterapi ünitesi ve tedavi planlama simülatörü ile 1999 yılı sonunda faaliyete geçmiştir. 2010 yılında Böbrek Nakli Merkezi kurulmuş; 2012 yılında da Balkan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve Balkan Onkoloji Hastanesi açılmıştır. Tüp Bebek Merkezi 2013 yılında faaliyete geçmiştir. Toplam 42 Anabilim Dalı ve 27 Bilim Dalı faaliyettedir.

       Eğitim-Öğretim alanında öğrenciler için bilgisayar laboratuvarı, klinik beceri laboratuvarı kurulmuş, öğretim elemanlarına Med-Line, internet imkanları sunulmuştur.

       Fakültemiz, bulunduğu coğrafi konumu da göz önüne alarak, tüm ülkeye ve Trakya Bölgesine hizmet etmenin yanında, komşu ülkelerle de bilimsel işbirliğini geliştirmeyi hedefleri arasına koymuştur ve bu alanda faaliyetleri de bulunmaktadır.
Bu içerik 20.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 23722 kez okundu.