3.Sınıf 8.Ders Kurulu Posterler - 2015 

3. Sınıf Solunum-Dolaşım Hastalıkları Ders Kurulu – Proje Ödevleri ve Poster Sunumları- 2015

Tıp eğitiminin amacı evrensel bilgi birikimine sahip, doğru tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, toplum sağlığını ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve lider niteliklerine sahip, özgüveni yüksek hekimler yetiştirmektir.

3. Sınıf 8. Ders Kurulu Solunum-Dolaşım Hastalıkları alanında kliniğe giriş düzeyinde eğitim-öğretim amacıyla oluşturulmuş bir ders modülüdür. Bu yıl ders kurulumuza bir proje (poster) hazırlama ve bir kongre ortamında sunma ödevi eklenmesi uygun görülmüştür.  Proje tabanlı öğrenme, projeyi öğrenme alt yapısı olarak gören bir anlayışla geliştirilmiştir. Proje, düşünme, kurgulama demektir. Düşünme ya da kurgulama tabanında yükselen bir öğrenme anlayışı ise, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenmiş, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirecek bir öğrenme sürecini öngörür. Proje ödevi hekim yeterliği için gerekli uygulamalı beceri, entelektüel beceri, iletişimsel beceri ve bilgiye erişim becerilerinin tümünü kazandırmada da etkili olabilecek bir yöntemdir. Öğrencilerin aktif çalışmasını sağlamak, öğretim üyeleri ile sözel, yazılı iletişim kurma becerileri, birbirleri ile ekip olabilme becerileri kazandırmak, bilimsel ortamda yazılı ve sözel sunum becerisi kazandırmak, kardiyorespiratuvar hastalıklar konusunda ilgilerini çeken bir konuda aktif öğrenme ve işbaşında öğrenme yöntemlerini kullanarak derinlemesine bilgi kazandırmak amaçlanmıştır.

Bilimsel posterler bir bilimsel çalışmanın, bir konunun, bir olgunun, bir bilimsel gelişmenin ya da bir araştırma sorusunun sunulması için yapılmaktadır. Poster oluşturmak, bir konu hakkında kısa ve özlü bilgiyi bir arada toplayıp sunabilme becerisi kazandırmaktadır. Bilimsel araştırmalar sonuçlandıktan sonra, öncelikle bilimsel kongrelerde poster olarak sunulmaktadır. Bu şekilde araştırma ile ilgili öneri ve görüşleri almak mümkün olmaktadır. 

Bu yıl 50 öğretim üyesinin danışmanlığında 58 ayrı poster sunulmuştur ve ekte sunulmuştur. Emeği geçen öğretim üyesi ve öğrencilerimizi kutluyor ve teşekkür ediyoruz.

 

Posterleri görüntülemek için tıklayınız..

 

Prof.Dr. Celal KARLIKAYA

3. Sınıf 8. Ders Kurulu Başkanı

Bu içerik 09.12.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 3150 kez okundu.