Yolluk Hakkında Duyuru

2012 Mali yılında Sayıştay Başkanlığınca Üniversitemizde yapılan denetimlerde, 5018 Sayılı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde Özel Bütçeli İdare statüsünde olan Üniversitemizde görevli personele yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluğu ödemelerinde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine aykırı olarak uçak biletlerinin asıllarının eklenmediği; bunların yerine mevzuatta harcama belgesi olarak kabul edilmeyen e-bilet çıktıları, rezervasyon belgeleri, uçuş kartı, pasaport giriş çıkış tarihlerini gösterir çıktıların ödeme emri belgesine eklenmek sureti ile ödemelerin yapıldığı, oysa ki Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin "Yollluklara İlişkin Hükümler" başlıklı 27 inci maddesinde ;"Yolluklarla İlgili giderlerin ödenmesinde ,.............b) Uçakla Yapılan Seyahatlerde yolcu biletinin; ödeme belgesine bağlanması gerekir...." şeklinde düzenleme bulunduğu ve uçakla seyahatin öngördüğü görevlendirmelerde, uçak biletlerinin asıllarının Ödeme Emri Belgelerine eklenmesi hususunun gözetilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığnca ifade edilen hususlar ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 27 inci maddesinde de yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurularak; uçakla yapılan seyahatlerde uçak biletlerinin asıllarının Ödeme Emri Belgesine bağlanması, uçakla seyahati uygun görülen personelimizin mağdur olmaması açısından önemli bulunmaktadır. Harcama Yetkililerinin ve Gerçekleştirme Görevlilerinin de yapacakları ödemelerde bu hususu gözetmeleri gerekmektedir.
Bu içerik 17.06.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1045 kez okundu.