Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisi 3. Seviye Acil Servis Ünitesi Olarak Tescil Edilmiştir

 

       20 Şubat 2018 Salı günü 30338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ in 5. maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda; 27.03.2018 tarihinde T.C. Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca gerçekleştirilen seviyelendirme ziyareti sonrası, Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisinin istenilen şartları sağladığı tespit edilip, 3. Seviye Acil Servis Ünitesi olarak tescil edilmiştir.
        Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığımızı ve Merkez Müdürlüğümüzü tebrik ederiz.
                                                                                       
                                                                                   Tıp Fakültesi Dekanlığı

Bu içerik 05.04.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 568 kez okundu.