Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Akademik Performanslarının Değerlendirilmesi Hakkında Duyuru

02 Nisan 2013 tarih ve 07 sayılı toplantısında alınan 12 nolu karara göre;

Üniversitemiz öğretim üyelerinin proje hazırlayarak,

  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK),
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Tezleri SAN-TEZ),
  • Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı (IPA Projeleri),
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7. Çerçeve Programı,
  • Trakya Kalkınma Ajansı' na

başvuru yapmaları halinde akademik performanslarının teşvik edilmesi amacıyla ulusal veya uluslararası bir kongreye katılımlarında yol ücreti, kongre katılım ücreti ile yevmiye ödenmesine (yurtdışı kongrede en çok 3 gün) oybirliği ile kararı verilmiştir.
Bu içerik 11.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 941 kez okundu.