Tez Savunma Sınavı Dijital Ortamda GerçekleştirildiSağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tıp ve Uzmanlık Eğitimi Dairesi Başkanlığının 01.04.2020 tarih ve E.617 sayılı yazısı ile yeni Koronavirüs (Covid-19) hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında tıpta uzmanlık eğitimi yapan öğrencilerin tez sınavlarının kayıt altına alınmak kaydıyla dijital ortamda yapılabileceği veya pandemiye bağlı olarak gerçekleştirilemiyorsa ertelenebileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda Fakültemizde ilk defa Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında tıpta uzmanlık eğitimi yapan Araş.Gör. Dr. İrem İNANÇ’ın Tez savunma sınavı 20.04.2020 Pazartesi günü saat 14.00’te Üniversitemizin LMS sistemi üzerinden dijital ortamda yapılmıştır.

Sınava İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Şeyhmus Kerem ÖZEL, İstanbul’dan katılmıştır.

 Tıp Fakültesi DekanlığıEk Resimler
Bu içerik 22.04.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 332 kez okundu.