Sosyal Sorumluluk Projesi Duyurusu     
      

Sosyal sorumluluk projeleri, her yıl yeni proje başlıklarının eklendiği toplumsal farkındalık oluşturan, toplumsal sorunlara yaklaşımı, topluma yönelik sağlık, sanat, teknoloji, çevre ve spor alanlarını içeren sadece Tıp fakültesi öğretim üyeleri değil gerektiğinde sosyal bilimler, güzel sanatlar ve mühendislik fakültelerinden öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile birlikte yürütülen projelerdir. Her yıl eğitim-öğretim yılı başında Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, fakülte dışı öğretim üyeleri, öğrenciler ve dış paydaşlardan (Sağlık Müdürlüğü, Tabip Odası, Belediye Başkanlığı vs.) proje teklifinde bulunmaları istenir. Proje teklifleri bu amaçla oluşturulan başvuru formları kullanılarak yapılır. Proje teklifleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilerek, kabul edilenler Dekanlığa sunulur. Fakülte Kurulunda kesinleşen projeler ilan edilir. Öğrencilerin projelere katılmasında gönüllülük esastır. Sosyal sorumluluk projeleri Tıp Eğitimi Programının ilk 3 sınıfında uygulanır. Dekanlık bu projeleri ilân eder ve çalışacak öğrenciler bu projelere kayıt yaptırırlar. Her bir projeye dekanlık tarafından bir sorumlu öğretim üyesi atanır. Yıl sonunda sorumlu öğretim üyesinin doldurduğu başarı değerlendirme formuna göre başarılı bulunan öğrencilerin, sınıf geçme başarı notuna 2 (iki) puan eklenir. Bir öğrenci birden fazla projeye katılabilir ancak en fazla bir projeden puan alma hakkı vardır. Projeye kayıtlar proje önerisi verenler hariç ilgili projeye başvuru sırasına göre yapılır. Öğrenci kayıtları proje sayısı ve kontenjan toplamına göre sınırlıdır.

Sosyal sorumluluk projesi önerme başvurularının tıp fakültesi web sayfası üzerinden devam etmekte olduğunu ve son başvuru tarihinin 03.12.2019 olduğunu hatırlatır, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilmesi için önderliğiniz ve desteğinizi rica ederiz.Başvuru için tıklayınız.
Bu içerik 02.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 406 kez okundu.