Sosyal Sorumluluk Projeleri Başvuruları Başlamıştır


Tıp eğitimi sağlık alanındaki gelişimi yakalamanın yanında toplumla iç içe olan bir meslek eğitimi olduğu için, önemli sosyal becerilerin kazanılmasına da katkıda bulunmalıdır. Modern eğitim sistemi aktif öğrenmeyi, grup ve takım çalışmalarını ön plana çıkarmaktadır. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri en az bir danışman öğretim üyesi eşliğinde küçük çalışma grupları halinde planlanmıştır. Küçük çalışma grupları ile proje tanıtımı, çalışma planlanması ve uygulamalar gerçekleşecektir. TÜTF-SSP tıp fakültesi öğrencilerinin klinik ve toplumsal uygulamalara adım atmasını, aktif öğrenmeyi, akran eğitimini, işbirliğini içermektedir. Akademik gelişimin yanında bilişsel ve sosyal becerilere katkıda bulunmakta ve empati becerisini de arttırmaktadır. Öğretim üyeleri ile yakın olma ve zaman geçirmenin öğrencilere aidiyet duygusu ve özgüven kazandırdığı da görülmektedir. Bilimsel ve akademik anlamda örnek bireyleri rol model alabilme olanağı da sunmaktadır.

Sosyal sorumluluk projeleri, her yıl yeni proje başlıklarının eklendiği toplumsal farkındalık oluşturan, toplumsal sorunlara yaklaşımı, topluma yönelik sağlık, sanat, teknoloji, çevre ve spor alanlarını içeren projelerdir. Her yıl eğitim-öğretim yılı başında Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerden proje teklifinde bulunmaları istenir. Proje teklifleri bu amaçla oluşturulan başvuru formları kullanılarak yapılır. Başvurular ek dosyalar kısmına eklenen SSPK Takviminde belirtilen tarihler arasında Web sayfamız üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje teklifleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilerek, kabul edilenler Dekanlığa sunulur. Dekanlık Fakülte Kurulunda kabul edilen projeler ilan edilir. Öğrencilerin projelere katılmasında gönüllülük esastır. Sosyal sorumluluk projeleri Tıp Eğitimi Programının ilk 3 sınıfında uygulanır. Bir öğrenci birden fazla projeye başvurabilir ancak üç yıl boyunca en fazla bir projeye katılabilir. Dekanlık sosyal sorumluluk projelerini ilân eder ve çalışacak öğrenciler bu projelere kayıt yaptırırlar. Yıl sonunda sorumlu öğretim üyesinin doldurduğu başarı değerlendirme formuna göre başarılı bulunan öğrencilerin, sınıf geçme başarı notuna 2 (iki) puan eklenir. Projeye kayıtlar proje önerisi verenler hariç ilgili projeye başvuru sırasına göre yapılır. Öğrenci kayıtları proje sayısı ve kontenjan toplamına göre sınırlıdır.

Pandemi dolayısıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere Sosyal Sorumluluk Projelerinin sadece 3. Sınıf öğrencileri tarafından uygulanmasına karar verilmiştir.


Başvuru için tıklayınız

Tıp Fakültesi Dekanlığı
Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu

Ek Dosyalar
Bu içerik 15.11.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 183 kez okundu.