Sekiz ve Dokuzuncu Ders Kurulları Birleştirilmiştir


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim Komisyonu önerisi ile Fakülte Kurulunca, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 8. (Normalden sapmalar- Solunum, Dolaşım) ve 9.(Normalden sapmalar-Kan , Lenfoid, Boşaltım) Ders Kurulları olarak adlandırılan Ders kurullarımız 8. Ders Kurulu olarak birleştirilmiştir (Normalden sapmalar- Solunum, Dolaşım, Kan , Lenfoid, Boşaltım).
Bu nedenle geçen yılın 10. Ders Kurulunun (Normalden Sapmalar-Sindirim, Endokrin, Metabolizma) adı 9., geçen yılın 11. Ders Kurulunun (Normalden Sapmalar-Sinir, Duyu, Haraket, Davranış) adı 10. Ders kurulu olarak değiştirilmiştir. Öğretim üyelerimizin Ders tanıtım Formlarını doldururken bu durumu dikkate almalarını önemle rica ederiz.

Bu içerik 16.06.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1184 kez okundu.