Prof.Dr Hasan SUNAR 23.09.2014 tarihi itibariyle dekanlık görevinden ayrılmıştır.  Prof.Dr Hasan SUNAR 23.09.2014 tarihi itibariyle dekanlık görevinden ayrılmıştır.
  
  Dekan Yard. Prof.Dr Recep YAĞIZ  Tıp Fakültesi Dekanlığına 23.09.2014 tarihi itibariyle vekaleten atanmıştır.


Bu içerik 24.09.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 895 kez okundu.