Öğretim Üyelerimize Bilgilendirme MektubuFakültemizin Değerli Öğretim Üyeleri,

Olağanüstü Akademik genel Kurulda alınan kararla 29 Kasım 2016’da “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin (MÖTE) Akreditasyonu” süreci başlamıştır. Süreç “Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR)” komitesinin belirlenmesi, her bir MÖTE Ulusal Standardı ve belirlenmiş temalar için özel çalışma gruplarının oluşturulmasıyla devam etmiştir. Anabilim dallarımızın, öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin katkı ve katılımıyla Fakültemizin  Amaç ve Hedefleri belirlenmiş ve Tıp Fakültesi web sayfası Akreditasyon ara yüzünde yayınlanmıştır. (İlgili sayfayı görüntülemek için tıklayınız)

Bu güne dek her bir çalışma grubumuz büyük bir sahiplenme ve katılımla Fakültemizin ÖDR’nun ilgili bölümü için çalışmasını yürütmüş, raporun bölüm taslakları, 11 Nisan 2017’de, yüksek katılımlı UTEAK bilgilendirme oturumunun ardından Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu eğiticilerinin  gözetiminde gözden geçirilmiştir.  

Mayıs ayında MÖTE Programımıza ilişkin değerlendirmeler ve sonuçları Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimizle yapacağımız çalıştaylarda değerli katkılarınız için sunulacaktır.

Fakültemizin eğitim kapasitesini geliştirmeye yönelik “Eğiticilerin eğitimi” programını yapılandırmak için çalışmalar eğitim gereksiniminin belirlenmesi aşamasında olup bu amaçla web tabanlı anketimizi yanıtlamanızı dileriz.

Fakültemizde eğitimi geliştirmeye verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ederiz.

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı


Bu içerik 21.04.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1322 kez okundu.