Fakülte Temsilci Seçimi


Fakültemiz Öğrenci Temsilciliği Seçimleri için başvurular 15-19 Kasım tarihleri arasında ekte yer alan başvuru formu ile yazılı olarak Dekanlığımıza yapılacaktır.

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı anadal öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydının bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

*Adli sicil belgesinin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

Aday Başvuru Formu, Seçmen Listesi ve Seçim Takvimi ektedir.

 Tıp Fakültesi Dekanlığı

Ek Dosyalar
Bu içerik 15.11.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 730 kez okundu.