Dekanın 2018-2019 Eğitim Yılı Mesajı 

YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA (2018-2019) BAŞLARKEN,

 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Mezuniyet öncesi eğitim programımız Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu ve YÖK akreditatör kuruluşu olan TEPDAD tarafından akredite edilmişti. Akreditasyonun verdiği sorumluluk ve heyecanla yeni eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi yönetimimiz iyi bir eğitim ortamı sağlamak ve güzel başlangıç yapmak için yoğun çaba harcadı. Yapılanları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Ders programlarının kolay ulaşılabilir olması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerinin elektronik ortamda toparlanabilmesi, danışmanlık hizmetleri elektronik olarak izlenmesi ve ölçme değerlendirme işlemlerinin yönetilebilmesi için yeni bir tıp eğitimi yönetimi yazılım programını devreye sokuldu.

2018-2019 Eğitim Programımız güncellendi. Öğrencilerimize daha fazla serbest zamanı kalsın diye ders saatlerinde güncelleme yapıldı. Davranış bilimleri, insani bilimler, bilim okuryazarlığı ve alan içi seçmeli dersleri sınıf amaç ve öğrenim hedeflerine göre değiştirildi. Bu yıl ilk kez Probleme dayalı öğrenim (PDÖ) yöntemi kullanılarak eğitim yapılacaktır. Beşinci sınıfta “Akılcı İlaç Kullanımı” başlıklı bir PDÖ uygulaması da eğitim programına eklendi. 

Soru Kabul Komisyonumuz aktif bir şekilde çalışarak soru bankamızın güncellenmesi gerçekleştirilmektedir.

Geçen yıl yaşananlarla kazanılan deneyimler sonucunda öğrencilerimize kolaylıklar sağlamak için Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimiz güncellendi. 

Temel Hekimlik Uygulamaları yine sınıf amaç ve öğrenim hedeflerine göre sınıflara uygun dağılımları yapıldı. Uygulama eğitimleri sırasında kullanılacak rehberler güncellendi ve eksik olanlar ise tamamlandı.

Eğitim-öğretim için gerekli fiziksel mekânlarımız gözden geçirildi.  Görsel-işitsel araçlar ve sıralar yenilendi.  Seçmeli derslerin yapılabileceği yeni derslikler oluşturuldu.

Fakültemize bu yıl ÖSYM ile yerleşen 216 ve yabancı uyruklu 50 öğrencimiz kayıt yaptıracaktır. Yatay geçiş kontenjanları ile de aramıza katılan öğrencilerimiz olacaktır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayımızın yüksek olması nedeniyle uygulamalı derslerin daha az öğrenci ile yapılması için ders programında değişiklikler yapılmıştır.

Son iki yılda öğretim üyesi sayımızı olabildiğince arttırmaya çalıştık. Aramıza yeni katılan öğretim üyelerimize “Eğiticilerin Eğitimi” ve “PDÖ Eğitimi” kursları düzenledik.

Dekanlığımızın 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için hedefi; Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Programı’nı güncellemek ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun öngördüğü standartları karşılamak için başlattığımız faaliyetleri yıl sonuna doğru sonlandırmaktır. Uzmanlık Eğitim Komisyonumuz fakültemiz içinde bir “İç Denetim Kurulu” oluşturup, Mezuniyet Sonrası Eğitim programımızın akreditasyonuna hazırlığı gerçekleştireceklerdir.

“Turkish Medical Student Journal” dergimizin uluslararası dizinlerde yer alması için öğrencilerimize azami desteği her zaman olduğu gibi bu yılda vereceğiz. “Balkan Medical Journal” dergimizin etki faktörünü yükseltmek için daha fazla çaba harcayacağız.

Dekanlık Binamızı Menza binasına taşımak için çabalarımız devam etmektedir. Yılsonu gibi inşaat ve yenilenme işlemlerini başlatacağız. Ayrıca içinde öğrenci kantini, okuma salonları, öğrenci kolları odalarının ve bir sinema salonunun olduğu bir öğrenci binası yapma projesini gerçekleştirmek için çaba harcayacağız.

Tıp Fakültesi olarak hazırlamış olduğumuz 2018-2022 Dönemi Stratejik planı basılmış ve dağıtılmaya hazır hale getirilmiştir.

Öğrencileri, akademik ve idari personeli ile büyük bir aile olan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni eğitim öğretim yılına hazırdır. Dekanlık yönetimimiz adına 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın başarılı ve huzurlu geçmesini diliyor, saygılarımız sunuyoruz.


Tıp Fakültesi Dekanlığı


Bu içerik 28.08.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 2196 kez okundu.