Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı         Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun  15/01/2014 günlü toplantısında Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün önerisi doğrultusunda, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı  Yoğun Bakım Bilim Dalı’nın kurulmasının uygun olduğu yönünde karar alınmıştır. 


Bu içerik 13.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1129 kez okundu.