Birinci Yıl Ara Değerlendirme Raporumuz TEPDAD'a Gönderildi

       Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu üyesi olan ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2022 yılına dek bağımsız bir kalite ajansı olarak tescil edilen TIP EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ve AKREDİTASYON DERNEĞİ (TEPDAD) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren altı yıllığına Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimini akredite etmişti. TEPDAD'ın beklentileri doğrultusunda akredite edildikten sonra aradan geçen bir yılda fakültemizde mezuniyet öncesi tıp eğitiminin iyileştirilmesi için neler yapıldığını detaylı olarak anlatan bir ara rapor hazırlandı ve gönderildi.

 

     Bu raporun hazırlanmasında emeği olan öğretim üyelerimize, eğitim yönetimimize, Dekanlık çalışanlarımıza ve özellikle öğrencilerimize teşekkür eder, tıp eğitiminde daha iyi noktalara gelmek üzere çıktığımız yolda kararlılığımızın devam etmesini temenni ederiz.

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bu içerik 28.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 618 kez okundu.