"Birinci Uluslararası Hemşirelik Kongresi" ve "4. Dünya Sağlık Konferansı"