5. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu
Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı kapsamında “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” sebebiyle 20 Kasım 2020 tarihinde akılcı antibiyotik kullanımı konusunun ele alınacağı “5. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Program

10:00-10:45 Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Tolga TOLUNAY - TİTCK Başkanı
Harun SEÇKİN - Gıda ve Kontrol Genel Müdürü
Dr. Batyr Berdyklychev - DSÖ Türkiye Temsilcisi
Viorel Gutu - FAO Türkiye Temsilcisi
Prof. Dr. Emine ALP MEŞE - T. C. Sağlık Bakan Yardımcısı (Teşrifleri Halinde)
10:45-11:45 OTURUM - 1: İnsanlarda ve Hayvanlarda Antibiyotik Kullanımında ve
Antimikrobiyal Dirençte Ne Durumdayız?
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL - TİTCK Başkan Yardımcısı
10:45- 11:05 Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri ve Verilerle Antibiyotik Kullanımı
Uzm. Ecz. Mesil AKSOY - TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı
11:05- 11:25 Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Programı ve Antimikrobiyal Direnç Verileri
Uzm. Dr. Hüsniye ŞİMŞEK - HSGM Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve
Biyolojik Ürünler Dairesi
11:25- 11:45 Tarım ve Hayvancılık Alanında Akılcı Antibiyotik Kullanımı Faaliyetleri
Vet. Hek. Mustafa BEBEK - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner
Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı
11:45-12:45 OTURUM–2: Covid-19 Pandemisi ve Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serhat ÜNAL- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:45-12:05 Covid-19’lu Erişkin Hastada Antibiyotik Kullanımı Gerekli Mi? Ne Zaman
Düşünülmeli?
Prof. Dr. Halis AKALIN – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD.
12:05-12:25 Covid-19’lu Çocuk Hastada Antibiyotik Kullanımı Gerekli Mi? Ne Zaman
Düşünülmeli?
Prof. Dr. Ateş KARA - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Enfeksiyon Hast.BD.
12:25-12:45 Merak Ettiklerimiz: Soru-Cevap
Sempozyuma http://antibiyotikfarkindalik.titck.gov.tr/ adresinden kayıt olarak izleyebilirsiniz.

 Tıp Fakültesi DekanlığıBu içerik 19.11.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 199 kez okundu.