2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İntörn Doktor Uyum Programı Hakkında2022 – 2023 İntörn doktor uyum programı MEDU sistemine yüklenmiş olup, sistem üzerinde

Tüm sınıflar > 2022 -2023  öğretim yılı> 6. Sınıf> Kurullar> Uyum programı sekmelerini takip

ederek 29 Temmuz 2023 tarihine kadar izlenmesi gerekmektedir.

 Tıp Fakültesi Dekanlığı

Bu içerik 25.07.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 366 kez okundu.