2018 Yılı I. Eğiticilerin Eğitimi Programımız Başladı2018 YILI I. EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ 

    Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programımızın akreditasyon sürecinde planlanan Eğiticilerin Eğitimi Programımız 24 kişilik öğretim üyesi/görevlisinin katılımı ile Balkan Kongre Merkezinde başlamıştır. Programın ilk basamağı 2 (12-13 Aralık 2017), ikinci basamağı ise (3-4-5 Ocak 2018) 3 günden oluşmaktadır. Beş günlük programda Temel, Klinik Beceriler Eğitimi ve Ölçme Değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Özlem Sarıkaya’nın yöneticiliğinde yapılan kursumuzda Sayın Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak (Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı) ve Sayın Yard. Doç. Dr. Albena Gayef (Tıp Eğitimi Anabilim Dalı) eğitici olarak yer almaktadır.

    Eğiticilerin Eğitimi Programlarımız önümüzdeki zaman diliminde de davam edecektir. Programımızın gerçekleştirilmesine katkı veren herkese teşekkürler eder, saygılar sunarız.

Tıp Fakültesi Dekanlığı  

 Ek Resimler
Bu içerik 12.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1269 kez okundu.