Öğretim Üyelerimizin Başarısı


Üniversitemiz  Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Doku Tiplendirme Laboratuvarı, 16-19 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen 5. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresinde "Yeni Bir HLA-B Polimorfizmi " başlıklı bildiri, poster bildiri dalında birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Ek Resimler
Bu içerik 24.04.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 815 kez okundu.