Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu

Prof. Dr. Enis ULUÇAM

Görev : Temel Tıp Bilimleri - Prof. Üye
Görev Süresi : 25.10.2018 - 25.10.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1506
TÜ E-Posta : enisulucam@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yeşim Hülya UZ

Görev : Temel Tıp Bilimleri - Doç. Üye
Görev Süresi : 25.10.2018 - 25.10.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : yhulyauz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eray ÖZGÜN

Görev : Temel Tıp Bilimleri - Yrd. Doç. Üye
Görev Süresi : 25.10.2018 - 25.10.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : erayozgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Babürhan GÜLDİKEN

Görev : Dahili Tıp Bilimleri - Prof. Üye
Görev Süresi : 25.10.2018 - 25.10.2020
TÜ E-Posta : baburhanguldiken@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlhan KURULTAK

Görev : Dahili Tıp Bilimleri - Doç. Üye
Görev Süresi : 10.10.2019 - 10.10.2021
TÜ E-Posta : ilhankurultak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bilkay SEREZ

Görev : Dahili Tıp Bilimleri - Yrd. Doç. Üye
Görev Süresi : 23.05.2018 - 23.05.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2885
TÜ E-Posta : bilkayserez@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Recep YAĞIZ

Görev : Cerrahi Tıp Bilimleri - Prof. Üye
Görev Süresi : 25.10.2018 - 25.10.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1230
TÜ E-Posta : recepyagiz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Volkan YÜKSEL

Görev : Cerrahi Tıp Bilimleri - Doç. Üye
Görev Süresi : 23.05.2018 - 23.03.2020
TÜ E-Posta : volkanyuksel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ersan ARDA

Görev : Cerrahi Tıp Bilimleri - Yrd. Doç. Üye
Görev Süresi : 23.05.2018 - 23.05.2020
TÜ E-Posta : ersanarda@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ufuk ERDEM

Görev : Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Üyesi
Göreve Başlama : 23.05.2018
TÜ E-Posta : ufukerdem@trakya.edu.tr