Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu

Prof. Dr. Ülfet Vatansever ÖZBEK

Görev : Başkan
Görev Süresi : 14.12.2018 - 14.12.2020
TÜ E-Posta : uvatansever@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Celalettin ÜMİT

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.12.2018 - 14.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4619
TÜ E-Posta : hasanumit@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Galip EKUKLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.12.2018 - 14.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1565
TÜ E-Posta : galipekuklu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sevtap Hekimoğlu ŞAHİN

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.12.2018 - 14.12.2020
TÜ E-Posta : sevtaphekimoglusahin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yavuz Atakan SEZER

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.12.2018 - 14.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1199
TÜ E-Posta : atakansezer@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hakan GÜRKAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.12.2018 - 14.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 2330
TÜ E-Posta : hgurkan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fatma Nesrin TURAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.12.2018 - 14.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1635
TÜ E-Posta : fnesrin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Rugül Köse ÇINAR

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.12.2018 - 14.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1830
TÜ E-Posta : rugulkose@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ruhan Deniz TOPUZ

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.12.2018 - 14.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1432
TÜ E-Posta : ruhantopuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Oktay KAYA

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.12.2018 - 14.12.2020
TÜ E-Posta : oktaykaya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gülsüm ÖNAL

Görev : Üye
Görev Süresi : 04.07.2019 - 04.07.2021
TÜ E-Posta : fgulsumonal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Sinan ATEŞ

Görev : Üye
Görev Süresi : 26.03.2019 - 26.03.2021
TÜ E-Posta : sinanates@trakya.edu.tr

Av. Emine NURLU

Görev : Üye - Avukat
Göreve Başlama : 14.11.2018
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : eminecetin@trakya.edu.tr

Sinan SEÇKİN

Görev : Üye - Emekli Öğretmen
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
TÜ E-Posta : uyemailiyok@trakya.edu.tr