Yrd. Doç. Dr. Ratip KAZANCIGİL'in Yayınlamış Olan KitaplarıYrd. Doç. Dr . Ratip KAZANCIGİL’in Yayınlanmış Olan Kitapları

1- 1362-1920 Yılları Arasında Edirne İlindeki Sağlık Kurumları ve Kurumda Çalışan Personel / Ratıp Kazancıgil -1981 (İstanbul: Eren Basımevi)

2- Hafız Rakım ERTÜR’ün anılarından Balkan Savaşında Edirne Savunması Günleri / Ratıp Kazancıgil.-1.bsk.Edirne: Edirne Özel İdaresi,1986 ( Edirne Araştırma Merkezi yayınları;1),  II. bsk.- Edirne, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, (Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; ) 

3- Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesi / Ratıp Kazancıgil,-I.bsk.Bizim Ülke Derneği, 1988  
 II. bsk.- Edirne, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, 1994 (Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları;14)   ISBN 975-7653-27-6   III. bsk.- Edirne:Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 1997 (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yayınları;7. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı yayınları;1)  ISBN 975-374-006-9

4- Notalar ile Edirne Türküleri / Ratip Kazancıgil. - 1.bsk.-Edirne:Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,1989,(Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; 5)  II. bsk.- Edirne: Edirne Valiliği, 1999 (Edirne Valiliği yayınları;6. İl Kültür Müdürlüğü yayınları; 4 )     (  ISBN 975-585-073-2)

5- Edirne Mahalleleri Tarihçesi (1529- 1990) / Ratip Kazancıgil.- 1.bsk.- Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,1992, (Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları ; 7) (ISBN 975-7653-20-9)
II. bsk.- Edirne:Edirne Valiliği, 1999 (Edirne Valiliği yayınları;7.İl Kültür Müdürlüğü yayınları; 4 )        (ISBN 975-585-074-0)

6- Edirne İmaretleri / Kazancıgil R., -1.bsk.Edirne:Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,1991, (Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları;6)  (ISBN 975-7653-12-8)   II. bsk.- Edirne:Edirne Valiliği,1999 (Edirne Valiliği yayınları no:  )

7- Edirne Helva Sohbetleri ve Kış Eğlenceleri / Ratip Kazancıgil.- 1.bsk.Edirne- Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,1993 (Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; 9. Edirne folkloru araştırma dizisi; 1) (ISBN 975-7653-22-5)

8- Dr. Rıfat Osman Bey ve Edirne Rehnüması / Ratip Kazancıgil.- 1.bsk. Edirne- Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,1994 (Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; 11)   II. bsk.- Edirne:Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 1998   (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yayınları;11. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı yayınları;3)  ( ISBN 975-374-011-5 )

9- Eski Edirne’den Renkli İzler/ Ratip Kazancıgil- Edirne- Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,1997. (Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları; 27. Edirne Araştırma Dizisi; 15), (ISBN 975-7653-64-0)

10- Hayatım ve Hatıratım: Dr. Rıfat Osman’ın Öğrencilik ve Gülhane Anıları 
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Kuruluşunun 100. Yıl dönümü anısına,1998 (Ankara,GATA Basımevi)

11- Edirne Sarayı ve Yerleşim Planı / Ratip Kazancıgil, 1.bsk. Edirne-Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,1994,(Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları No:18)     ( ISBN 975-7653-35-7)     II. bsk.- Edirne: Edirne Valiliği,1999 (Edirne Valiliği Yayınları;5. İl Kültür Müdürlüğü yayınları;2) ( ISBN 975-585-072-4)

12- Abdurrahman HİBRÎ Enis-ül Müsamirin: Edirne Tarihi 1360-1650  / Ratip Kazancıgil,- 1.bsk. Edirne:Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,1996,(Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları;24. Edirne Araştırma Dizisi;14)
(ISBN 975-7653-56-X)   II. bsk.- Edirne: Edirne Valiliği,1999 (Edirne Valiliği Yayınları;9)

13- Edirne Şehir Tarihi Kronolojisi  (M:1330-H:1994) / Ratip Kazancıgil,- 1.bsk.- Edirne:Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,1995,(Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları;21. Edirne araştırma dizisi;11) ( ISBN 975-7653-43-8)
II. bsk.-Edirne: Edirne Valiliği,1999 (Edirne Valiliği Yayınları;8. İl Kültür Müdürlüğü yayınları;5), ( ISBN 975-585-075-9)

14- Ord. Prof. A. Süheyl Ünver’in Edirnesi/ Ratip Kazancıgil.-Edirne: Edirne Valiliği,1999.(Edirne Valiliği Yayınları,4.Edirne Kültür Müdürlüğü Yayınları;1) Acar Matbaası, ( ISBN 975-585-070-8)

15- Ahmet Bâdi Efendi Riyâz-ı Belde-i Edirne (Edirne Şehir Tarihi) / Ratip Kazancıgil,-Edirne: Edirne Valiliği,2000.(Edirne Valiliği Yayınları,13.Edirne Kültür Müdürlüğü Yayınları;9)   ( ISBN 975-585-144-5)

16- Edirne’de Osmanlı Döneminden 2000 Yılına Kalan Mîmari Eserler / Murat Tuğrul, Ratip Kazancıgil.- Edirne: Edirne Valiliği,2000 (Edirne Valiliği Kültür Müdürlüğü yayınları;14)    (ISBN 975-585-156-9)

17- Edirne ve Osmanlı Padişahları / Ratip Kazancıgil, H.Murat Tuğrul.- Edirne:Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,2001.(Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; 34)   (ISBN 975-7653-93-4)

18- Trakya’da Yükseköğretim Tarihi: Kuruluşunun 20.yılında Trakya Üniversitesi (1982-2002) / Ratip Kazancıgil, Murat Tuğrul, Nilüfer Gökçe, Esin Karlıkaya, Ender Bilal,, Edirne, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 2002. (ISBN 975-7632-24-4)

19- Trakya’da Tıp Eğitimi : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 30.yıl anısına/  Ratip Kazancıgil, Murat Tuğrul,  Nilüfer Gökçe, Ender Bilal.- Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 2004. (Trakya Üniversitesi yayınları;  62)  (ISBN 975-374-062-X)

20- Dağdevirenzâde M.Şevket Bey’in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları / - Ratip Kazancıgil, Nilüfer Gökçe; Edirne: 2005. I. bsk. (Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; 41) (ISBN 975-7653-43-8)

21- Edirne Eğitim Tarihi  (İlk ve Orta Öğretim) 1363-2005 / Ratip Kazancıgil,  Nilüfer Gökçe, Ender Bilal .- Edirne: Edirne Valiliği,2006 (Edirne Valiliği yayınları no;26),  (ISBN 975-585-579-3)

22- Tıp Medresesi Medresetü’l-Etıbbâ = Medical Scholl / Beyhan Karamanlıoğlu, Ratip Kazancıgil, Esin Karlıkaya,  Nilüfer Gökçe, Enver Şengül, Ender Bilar.-  Edirne: Trakya Üniversitesi, 2008.    ( ISBN 978-975-374-094.4)

23- Edirne’nin Sağlık  ve Sosyal Yardım Tarihi  (1361-2008) Cilt:I/ Dr. Ratip Kazancıgil,  Nilüfer Gökçe, Ender Bilal.- Edirne: Trakya Üniversitesi, 2009.    ( ISBN : 978-975-374-100-2)

24- Edirne’nin Sağlık  ve Sosyal Yardım Tarihi  (1361-2008) Cilt:II /   Dr. Kazancıgil R.,  Nilüfer Gökçe, Ender Bilal.- Edirne: Trakya Üniversitesi, 2009.   ( ISBN : 978-975-374-100-6)

25- Ölümünün 80.Yılı Anısına, Tosyavizade Dr. Rıfat Osman’ın Kaleminden Edirne,/ Ratip Kazancıgil,  Nilüfer Gökçe,-  Edirne Belediye Başkanlığı Yayınları, No:12, Edirne Ajans Basın ve Yayın Hiz. Ltd.Şti., 2013. (ISBN 978-9944-5390-2-9)

26- Edirne Müzesi Osmanlı Dönemi Mezartaşlarından Örnekler, Ratip Kazancıgil,   Hasan Karakaya, Neriman Köylüoğlu, Musa Öncel, Kemal Erkan , Nilüfer  Gökçe, İbrahim Türkmenoğlu, Zehra Şimşek -  Edirne,2012 (ISBN: 978-605-359-965-4)

27- Ertür R, Dağdevirenzade M.Ş, Rıfat Osman: Savaşı Yaşayanların Kaleminden Edirne Balkan Savaşı Anıları,/ Ratip Kazancıgil-Edirne: Edirne Valiliği Yayınları,2013

28- Edirne Vilayet Sâlnâmesi H.1319/M.1901, C:I / Ratip Kazancıgil, Nilüfer Gökçe,  Musa Öncel-  Edirne Valiliği Kültür Yayınları, İstanbul,2014

29- Edirne Vilayet Sâlnâmesi H.1319/M.1901, C:II / Ratip Kazancıgil, Nilüfer Gökçe,  Musa Öncel.- Edirne Valiliği Kültür Yayınları, İstanbul,2014

30- Tosyavizade Dr.Rıfat Osman Bey’den Ord.Prof.Dr.Süheyl Ünver’e Edirne Mektupları C:1/ Ratip Kazancıgil, Nilüfer Gökçe- Edirne Belediye Başkanlığı Yayınları, No:17, Edirne , 2015. (ISBN 978-9944-5390-7-4 (Tk)  / ISBN 978-9944-5390-8-1 )

31- Tosyavizade Dr.Rıfat Osman Bey’den Ord.Prof.Dr.Süheyl Ünver’e Edirne Mektupları C:1, “Geliştirilmiş 2.Baskı” /Ratip Kazancıgil, Nilüfer Gökçe.- Edirne Belediye Başkanlığı Yayınları, No:23, Edirne , 2016. ( ISBN 978-9944-5390-7-4 (Tk)  / 978-6056-6117-4-2 )

32- Ord.Prof.Dr.Süheyl Ünver’den Tosyavizade Dr.Rıfat Osman’a Edirne Mektupları C:2/ Ratip Kazancıgil, Nilüfer Gökçe.-  Edirne Belediye Başkanlığı Yayınları, No:23, Edirne , 2016.  / ISBN 978-9944-5390-7-4 (Tk)  / 978-6056-6117-5-9 )

 

Bu içerik 13.02.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1391 kez okundu.