Dekanın Mesajı
Resim
 

2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi

YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA BAŞLARKEN,

 Değerli Çalışma Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Büyük bir heyecanla yeni eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. Dekanlık olarak güzel bir başlangıç yapmak için çok çaba harcadık. Mezuniyet öncesi eğitim programımızı ulusal standartlara göre güncelledik ve yeni bir Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hazırladık. Yönetmeliğimiz 20 Ağustos 2017 Tarih ve 30160 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Eğitim programımızın yatay ve dikey entegrasyonu gözden geçirildi ve yeni ders kurulları yapılandırıldı. Öğrencilerimizin sosyokültürel gelişimine destek olmak için Davranış Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Hukuk başlıklarını içeren derslere programımızda yer verildi. Seçmeli derslerimiz yeniden yapılandırıldı.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları üniversitemizin önem verdiği konuların başında gelmektedir. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, öğrencilerimizin yurt dışında  staj yapma olanaklarını geliştirmeye çalıştık.

Sınav yönetmeliğimizdeki en önemli değişiklik, ilk üç sınıfta, Sınıf Geçme Sistemi uygulanacak olması ve yıl sonunda Sınıf Geçme Sınavı yapılacak olmasıdır. Ölçme ve Değerlendirme Birimi’nin yapılandırılması yönetmeliğimize göre güncellendi ve fakültemizde ilk kez bir Soru Kabul Komisyonu kuruldu.

Eğitim-öğretim için gerekli fiziksel mekanlarımız gözden geçirildi.  Görsel-işitsel araçlar ve sıralar yenilendi.  Seçmeli derslerin yapılabileceği yeni derslikler oluşturuldu.

Fakültemize bu yıl ÖSYM ile yerleşen 217 ve yabancı uyruklu 40 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Yatay geçiş kontenjanları ile de aramıza katılan öğrencilerimiz olacaktır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayımızın yüksek olması nedeniyle öğretim üyesi kadromuzu arttırmak için büyük çaba harcamaktayız.

Mezuniyet öncesi eğitim programımızın Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu Kurulu tarafından akredite edilmesi için başvurumuzu yaptık ve işlemler zaman çizelgesine göre devam etmektedir. Eğitim alt yapımızı güçlendirmek için Dekanlığımız bünyesinde Eğitim Destek Birimi adı altında yeni bir idari ofis kurulması kararı alındı.

Dekanlığımızın 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için hedefi; Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Programı’nı güncellemek ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun öngördüğü standartları karşılamak için gerekli değişiklikleri yapmaktır. 

Öğrencileri, akademik ve idari personeli ile büyük bir aile olan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni eğitim öğretim  yılına hazırdır. Dekanlık yönetimimiz adına 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nın başarılı ve huzurlu geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Tıp Fakültesi Dekanı V.

 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Değerli Çalışanları ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Tıp Fakültesi Dekanlık görevine 19 Ağustos 2016 tarihinde atanmış bulunmaktayım.

Yurdumuzun içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemlerde, ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması,  insan haklarının ve hukukun tam anlamı ile geçerli olması için toplumun tüm kesimlerinin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanmaktayım.

1974 yılında Edirne Tıp Fakültesi olarak başlayıp, 1982’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak devam eden Tıp eğitiminin günümüzde ve gelecekte hak ettiği değeri alması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

Fakültemiz; üniversitemizin bölgesel, ulusal ve uluslararası hedeflerine ulaşabilmesine destek sağlayacak olan en önemli unsurlarından biridir.

Akredite edilmiş yüksek kalitede bir mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin verildiği, atıf ve/veya patent alabilen kaliteli araştırmaların yapıldığı, üst düzey hasta hizmetinin sunulduğu bir Tıp Fakültesi hedefliyoruz. Böyle bir fakülte ancak hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm çalışanlarının mutlu olması ile mümkündür. Hepimizin tek bir ailenin bireyleri olduğumuzu daima hatırlamanızı ve bu düşünce ile çalışmalarınızı devam ettirmenizi diliyorum.

Sayın Prof. Dr. Ahmet Tezel (atezel@trakya.edu.tr) ve Sayın Prof. Dr. Mustafa İnan (mustafainan@trakya.edu.tr) ile birlikte 13. Dönem Dekanlık yöneticileri olarak, sizler ve Rektörlüğümüzle birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağız.

 

Her zaman yanımızda olmanız dileği ile,

 

                                                                                                   Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
                                                                                             Dekan
                                                                                              (mdemir@trakya.edu.tr)

 


Bu içerik 24.08.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 3505 kez okundu.