2015-2016 Yılı Uyum Haftası
YENİ  ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN UYUM HAFTASINI TAMAMLADIK

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ederek Fakültemiz birinci sınıfımıza başlayan öğrencilerimizin şehrimize ve Fakültemize uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla ilk kez bu yıl birinci sınıf eğitim-öğretim programına eklemiş olduğumuz uyum haftası programı gerçekleştirildi.

ilk gün programı kapsamında; Yeni öğrencilerimiz, veliler ve Fakültemiz akademisyenleri ile Balkan Kongre Merkezinde “Beyaz Önlük Töreni” için buluşuldu. Öğrencilerimize Fakültemizdeki eğitimlerine başladıkları ilk günlerinde altı yıllık eğitimleri boyunca danışmanlık yapacak olan öğretim üyelerimiz tarafından Beyaz Önlük’leri giydirildi. 

Beyaz Önlük Töreni’ninde Fakültemize birinci sıradan girmeye hak kazanan öğrencimiz Mustafa Fırat Yavuz arkadaşları adına yaptığı konuşmada “Eğitim dönemine başladıkları bu ilk günde köklü ve güçlü bir eğitim kurumuna ayak basmış olduklarını bir kez daha anladıklarını, yapmış oldukları tercihten dolayı duydukları memnuniyeti ve donanımlı bir hekim olarak yetişebilme konusundaki kararlılıklarını ifade etmiştir”.

Dekanımız Prof. Dr. Recep Yağız konuşmalarında “Fakültemizin 1982 yılından buyana binlerce nitelikli tıp doktorunu ülkemiz ve dünya insanlığının hizmetine sunduğunu, bu yılda 228 yeni gencimizle toplamda 1330 öğrencimizle eğitim öğretime başlanıldığını” ifade etmiştir. Konuşmasının devamında, “Tıp eğitiminin hem eğitim süresi hem de içerik olarak düzenli ve sürekli çalışmayı gerektiren bir disiplin olduğunu, sadece okul sıralarında değil hayat boyu devam edecek bir eğitim-öğretim olduğunu, hekimlik mesleğinin temel öğesinin yardıma ihtiyaç duyan insanlar ve hastalar olduğundan, bu mesleğin taliplisi genç hekim adaylarının; insanı sevmesini, meslek yaşamı boyunca hastalarını empati yaparak dinlemesini, tıbbi etik ve ahlaki değerleri temel ilkeleri yapmalarını, hekimlik sanatlarını bilimin ve bilginin ışığında geliştirerek, sanatlarını hastalarına şefkat ve merhametle aktarmalarını” önemle ifade etmiştir. Ayrıca, “Hekimlik mesleğinin en temel kanunu “önce zarar verme” ilkesinin ancak güncel ulusal ve uluslararası tıbbi bilginin öğrenilmesi ve meslek hayatı boyunca takipçisi olunarak hayat boyu taşınabileceğini” belirtmiştir. Dekanımız Prof. Dr. Recep Yağız, “Genç hekim adaylarına, sadece üzerlerinde taşıdıkları önlükleriyle değil insanlıkları ve hekimlikleri ile bir bütün olarak beyaz olmalarını, bundan böyle ürettikleri ve taşıdıkları her değerin hem kendi ve hem de mesleki değerleri olacağını unutmamaları gerektiğini” ifade etmiştir.

Rektörümüz Prof. Dr. Yener Yörük gerçekleştirdiği konuşmasında, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni’nin artık gelenekselleştiğini, Üniversitemizin 2 bin yabancı öğrenci sayısı ile uluslararası bir üniversite unvanının hakkını verdiğini” ifade ederek “Üniversitemizin tıp eğitimi konusunda güçlü adımlar attığını, Tıp Fakültesi için yapılan yeni eğitim binasının en yakın zamanda hizmete gireceğini, Üniversitemizin sağlık alanındaki gücünün bina ve betondan değil çok kaliteli bir akademik kadrodan geldiğini vurgulayarak”  emekleri için de tüm hocalarımıza teşekkür etmiştir. Rektörümüz, öğrencilerimize  “Bir hekim adayı olarak her zaman talepkar olun, talebe hocasından sürekli yeni bilgi talep edendir. Üniversitemiz gerek öğrenci kulüpleri gerek AR-GE merkezleri ile Türkiye’de en üst sıralarda yer almaktadır, bu imkânlardan faydalanın” tavsiyesinde bulunmuştur. Konuşmaların ardından Rektörümüzün danışmanı olduğu Tıp Fakültesi’ne birinci sıradan giren Mustafa Fırat Yavuz ile Makedonyalı öğrencimiz Ayşenur Musaoğlu’na beyaz önlüklerini giydirerek ilk tıp kitaplarını hediye etmiştir.

İkinci gün programı çerçevesinde; Dekanımız Prof. Dr. Recep Yağız öğrencilerimize “Tıp Fakültesi Öğrencisi Olmak”, Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise “Eğitim Sistemimiz” konulu konuşmaları yapmıştır. Bu program çerçevesinde Dekanımız Prof. Dr. Recep Yağız öğrencilerimizle Tıp Fakültesinden beklentileri konusunda interaktif bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Üçüncü gün programı kapsamında ise Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Bülent Sabri Cığalı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Abdullah Taş ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm başkanımız Prof. Dr. Gülbin Ünsal öğrencilerimize bölümlerinin imkan ve kabiliyetlerini aktararak öğrencilerimizi Bölüm Akademik yapıları konusunda bilgilendirmişlerdir.

Dördüncü gün programına Balkan Kongre Merkezi Ana salonunda devam edildi. Program kapsamında sırasıyla;  Üniversitemiz Sosyal Bilimler enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Sezgin “Edirne Tarihi”, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Yıldırım “Edirne’nin Tıp Tarihindeki Yeri”, eski Dekanlarımızdan emekli Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Recep Mesut “Geçmişten Günümüze Tıp Fakültemiz” isimli dersleri vermişlerdir. Daha sonra Tıp Fakültemizden mezun olup Fakültemizde Öğretim üyesi olarak eğitime katkı veren hocalarımız olan Prof. Dr. Filiz Özyılmaz, Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, Prof. Dr. Abdullah Taş, Prof. Dr. Gündeniz Altıay, Prof. Dr. Rıdvan Duran, Doç. Dr. Babürhan Güldiken, Doç. Dr. Ali Yılmaz,  Doç. Dr. Selman Çıkmaz,  Doç. Dr. Yeşim Hülya Uz, Doç. Dr. Alkin Çolak, Doç. Dr. Sevtap Hekimoğlu Şahin, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Bozer ve Yrd. Doç. Dr. Nuray Can öğrencilerimizle buluşmuş ve Fakültemizin kurumsal yapısı,  dünü, bugünü ve yarını ile ilgili düşüncelerini paylaşmışlardır.

Uyum programının son gününde; Öğrencilerimiz “Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi”ni Müze Sorumlusu Öğretim Görevlisi Selim Hakan Akıncı tarafından gerçekleştirilen program dâhilinde ziyaret ederek bilgi almışlardır.

Bu vesileyle, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz için başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı olmasını dileriz. Bu içerik 11.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 633 kez okundu.