Sosyal Sorumluluk Projeleri Başvuruları Başlamıştır (2023)Sosyal sorumluluk projeleri toplum dinamiklerinin harekete geçirilmesini sağlayan, toplumsal duyarlılıkları ve dayanışmayı yansıtan etkinliklerdir.2019-2020 eğitim öğretim yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu kurulmuş olup aynı yıl üniversitenin her kesiminden öğretim üyelerinin dahil olduğu Sosyal Sorumluluk Projeleri (SSP) gerçekleştirilmiştir. Üç yıldır her eğitim döneminde yürütülen bu projelere öğrencilerin yoğun ilgi ve taleplerinin olduğu görülmektedir.

Tıp eğitimi sağlık alanındaki gelişimi yakalamanın yanında toplumla iç içe olan bir meslek eğitimi olduğu için, önemli sosyal becerilerin kazanılmasına da katkıda bulunmalıdır. Modern eğitim sistemi aktif öğrenmeyi, grup ve takım çalışmalarını ön plana çıkarmaktadır. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri en az bir danışman öğretim üyesi eşliğinde küçük çalışma grupları halinde planlanmıştır. Küçük çalışma grupları ile proje tanıtımı, çalışma planlanması ve uygulamalar gerçekleşecektir. TÜTF-SSP tıp fakültesi öğrencilerinin klinik ve toplumsal uygulamalara adım atmasını, aktif öğrenmeyi, akran eğitimini, işbirliğini içermektedir. Akademik gelişimin yanında bilişsel ve sosyal becerilere katkıda bulunmakta ve empati becerisini de arttırmaktadır. Öğretim üyeleri ile yakın olma ve zaman geçirmenin öğrencilere aidiyet duygusu ve özgüven kazandırdığı da görülmektedir. Bilimsel ve akademik anlamda örnek bireyleri rol model alabilme olanağı da sunmaktadır.

Sosyal sorumluluk projeleri, her yıl yeni proje başlıklarının eklendiği toplumsal farkındalık oluşturan, toplumsal sorunlara yaklaşımı, topluma yönelik sağlık, sanat, teknoloji, çevre ve spor alanlarını içeren projelerdir. Her yıl eğitim-öğretim yılı başında Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerden proje teklifinde bulunmaları istenir. Proje teklifleri bu amaçla oluşturulan başvuru formları kullanılarak yapılır. Başvurular öğretim üyeleri tarafından MEDU üzerinden (tanımlar/sosyal sorumluluk projeleri sekmesinden) yapılacaktır. Proje teklifleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilerek, kabul edilenler Dekanlığa sunulur. Dekanlık Fakülte Kurulunda kabul edilen projeler ilan edilir. Öğrencilerin projelere katılmasında gönüllülük esastır. Dekanlık sosyal sorumluluk projelerini ilân eder ve çalışacak öğrenciler bu projelere kayıt yaptırırlar. Yıl sonunda sorumlu öğretim üyesinin doldurduğu başarı değerlendirme formuna göre başarılı bulunan öğrencilerin, sınıf geçme başarı notuna 2 (iki) puan eklenir. Projeye kayıtlar proje önerisi verenler hariç ilgili projeye başvuru sırasına göre yapılır. Öğrenci kayıtları proje sayısı ve kontenjan toplamına göre sınırlıdır. Sene sonu poster etkinliğinde projeyi anlatan bir poster hazırlanıp sunulması hem proje ekibine hem de diğer öğrencilere fayda sağlayacağından önerilmektedir.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Sorumluluk Projelerine sadece 3.dönem öğrencileri başvurabilecektir.2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

30 EKİM 2023-19 KASIM 2023: PROJE BAŞVURULARININ ALINMASI

20 KASIM 2023-01 ARALIK 2023: SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KOMİSYONUNUN ÖNERİLEN PROJELERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

04 ARALIK 2023-22 ARALIK 2023: SSPK TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLEN PROJE BAŞVURULARININ FAKÜLTE KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ

25 ARALIK 2023-31 ARALIK 2023: FAKÜLTE KURULUNDA KABUL EDİLEN PROJELERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURUSUNA AÇILMASI (25-26-27 ARALIK PROJE İNCELEME, 28-29-30-31 ARALIK PROJE BAŞVURUSU KABULÜ OLACAK ŞEKİLDE)

15 OCAK 2024-31 MAYIS 2024: PROJE UYGULAMA DÖNEMİ
GEÇMİŞ YILLARDAKİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDEN KARELER

“KALBİNİN FARKINA VAR “ PROJESİ
Resim

“E-NABIZ KULLANMA ÖĞRETİMİ “ PROJESİ
Resim

“CİNSEL YOLLA AKTARILAN HASTALIKLAR” FARKINDALIK PROJESİ
Resim

“YEŞİL PARMAK” PROJESİ
Resim


PROJELERİMİZDEN BASINA YANSIYANLAR

Resim


Resim


 Tıp Fakültesi Dekanlığı

Bu içerik 18.10.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 600 kez okundu.