Online Yapılacak Sınavlar ile İlgili Duyuru

KOVİD-19 Pandemisi nedeniyle on-line yapılacak sınavlar ile ilgili duyuru

 • Değerli Öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca uzaktan eğitim süresince Üniversitemiz tarafından hazırlanan sınavlar ve tüm öğretim materyalleri ile video, ses ve görüntü kayıtlarının öğretim üyelerimiz/elemanlarımız için KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında “kişisel veri” olduğunu ve bu olağanüstü süreçte sizlerle paylaşıldığını/paylaşılacağını hatırlatmak isteriz.
 • Bu süreçte size sunulan kişisel veri kapsamındaki dijital veriler/sınav soruları, herhangi bir cihaz kullanılarak kayıt altına alınmamalı, sosyal medya platformlarında, mobil iletişim ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılmamalı, başka kişilere yayılmamalıdır
 • Bunun dışında oluşacak tüm faaliyetler KVKK kapsamında öğretim elemanlarımızın kişisel verilerinin amaç dışı kullanımı ve ihlali anlamını ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, her türlü kişisel verinin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi eylemleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 17. Maddesinde yer alan cezai yükümlülüklerin doğmasına sebebiyet verecektir.
 • Yapılacak bu ihlallerin bu madde kapsamının atıf yaptığı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri ile maddi ve manevi tazminat benzeri çok ciddi yaptırımlarının olduğunu/olabileceğini de sizlere bilgilendirmek isteriz.
 • KVKK kapsamında hak ihlallerinin tespit edilmesi durumunda üniversitemizin herhangi hukuki/cezai bir sorumluluğunun olmadığını, oluşacak hak ihlallerinde ilgili tüm sorumluluğun KVKK ihlalini yapan kişi/kişilerde bulunacağını, işbu bildirimimizin KVKK’nın 8, 9 ve 10. maddesi kapsamında bilgilendirme niteliğinde olduğunu önemle ifade etmek isteriz.
 • Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde kendilerine Üniversitemiz uzaktan eğitim altyapısı üzerinden sunulan tüm dijital materyalleri ve sınav sorularını öğrenme/ölçme/değerlendirme süreçleri için kullanacağına ve söz konusu dijital verilerin başka kişilere ve platformlarda paylaşılmayacağına, kullanmayacağına olan güvenimiz tamdır.
 • 1, 3 ve 4. sınıfların sınavları Tıp Eğitimi Yönetim Sistemi (MEDU), 2 ve 5. sınıfların sınavları Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TUZEM) üzerinden yapılacaktır. Sistemin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme esasları TUZEM ve MEDU’dan ilan edilecektir.
 • Deneme sınavları 2 ve 3 Haziran 2020 tarihlerinde tüm sınıflarda daha sonra MEDU ve Web sitemizden ilan edilecek saatlerde, Covid-19 pandemisiyle ilgili 10 çoktan seçmeli soru ile 13 dakikalık sürede bitirilecek şekilde planlanmış olup bütün öğrencilerimizin katılması zorunludur.
 • Yapılacak on-line sınavlara katılmayan öğrencilerin sorumlulukları kendilerine ait olup sınıf geçme notları hesaplanırken 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.
 • Mazeretlerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi süreci Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
 • Sorular çoktan seçmeli olacak ve tek bir doğru yanıtı bulunacaktır.
 • Trakya Üniversitesi Senatosundan onaylanan ve ilan edilen tüm sınavlar ardışık günlerde iki kez yapılacak, öğrencilerimizin bu sınavlardan en az birine girmesi zorunlu olacak, iki sınava birden giren öğrencilerimizin aldıkları notlardan hangisi yüksek ise o not geçerli sınav notu olarak kabul edilecektir.
 • Ders ve Staj Kurul sonu sınavlarında 50 soru sorulacak, 60 dk. süre verilecektir.
 • Ders ve Staj Bütünleme sınavlarında 50 soru sorulacak, 60 dk. süre verilecektir.
 • Sistem sınav saatinden 15 dk. önce açılacak, sınav bitiş saatinde kapanacaktır.
 • Sınavlarda yeni sekme açılmayacak, browser değiştirilmeyecektir.
 • İnternet-elektrik kesintisi durumunda öğrenciler sınava kaldığı yerden devam edebilecek, sınav süresi sonunda sistem kapanacaktır.
 • Sınav sorularının tümü sınav süresi boyunca görünür-erişilebilir olacaktır.
 • Sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
 • İtirazların MEDU üzerinden yapılan sınavlar için MEDU’ya, TUZEM üzerinden yapılan sınavlar için de Dekanlığımıza faks yoluyla yapılabilecektir.
 • Sınav notları, sorulara ve sınav sonuçlarına itirazlar karara bağlandıktan sonra ilan edilecektir.
 • Staj kurulu bitirme ve bütünleme sınavlarında 60 ve üstü alan öğrencilerin başarılı sayılacak, 60’ın altında alanlar ise her staj kurulu için ayrı olmak üzere bütünleme sınavına girecek, bütünleme sınavından da 60 alamazlarsa staj tekrarı yapacaklardır.
 • Yıl içinde yapılmış ya da on-line yapılacak ders kurullarının kurul sonu sınavlarının ağırlıklı ortalaması alınacak, 60 ve üstü puan alan öğrenciler bir üst sınıfa geçecek; 59 ve altı alan öğrenciler için yıl içi ders kurulları müfredatını kapsayan bütünleme sınavı yapılacak; bütünleme sınavı da farklı soru setleri ile iki kez tekrarlanacak; öğrenciler en az bir bütünleme sınavına girecek; iki kez bütünleme sınava girmiş ise aldığı en yüksek not başarı notu olacak; 60 ve üstü puan alan öğrenciler bir üst sınıfa geçecek; 59 ve altı alan öğrenciler sınıf tekrarı yapacaktır,
 • Sınav sistemine mümkün olduğunca telefon ile giriş yapılmayacaktır. Telefonla girişlerden ötürü oluşabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk öğrenciye ait kabul edilecektir.
 • Bir modemden ancak bir bilgisayar bağlantı yapabilecektir.
 • Tüm bu kurallar yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.
 • Öğrencilerimizin sınav süresince sorulara odaklanması, etik dışı davranışlara girişmemesi, sosyal iletişim ağları aracılığıyla haberleşmemesi ve yardım almaması gerekmektedir.
 • Kuralların ihlali durumunda gerekli takip ve kovuşturmalar mevzuat ve yasalar çerçevesinde yapılacaktır.
 • Yukarıda bildirilen kuralların tümüne uymayı kabul ediyorum 

 Tıp Fakültesi DekanlığıBu içerik 29.05.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1150 kez okundu.