Mezun Olacak Öğrencilerimizin Dikkatine (Mezuniyet İşlemleri) Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından öğrencilerin durumlarının sorgulanması (Dekanlık tarafından yapılacaktır)


  Fakültemiz ayniyat bürosundan öğrencilerin dolap ve bisiklet sorgulamalarının yapılması (Dekanlık tarafından yapılacaktır)


 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından otopark kumandası sorgulanması (Dekanlık tarafından yapılacaktır)


 “Tebligat Adresi Bilgi Formu” 2 adet ve “Beyanname” 1 adet Dekanlığımıza gönderilmesi (Mezun tarafından ekli dosya indirilerek el yazısı ile doldurulup posta ile gönderilecek)


  Öğrenci kartı, kampus kartı ve intörn kartının Dekanlığımıza gönderilmesi (Mezun tarafından posta ile gönderilecek)


  2 adet arkalı önlü T.C. Kimlik kartı fotokopisinin Dekanlığımıza gönderilmesi (Mezun tarafından posta ile gönderilecek)


  İntörn çalışma karnelerinin Dekanlığımıza gönderilmesi (Mezun tarafından posta ile gönderilecek)


 Türkiye Burslusu öğrenciler için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından “borcu yoktur” yazısının Dekanlığımıza gönderilmesi (Mezun tarafından posta ile gönderilecek)


 İntörn Hekimlere Yönelik Covid19 Kursu Sertifikasının Dekanlığımıza gönderilmesi (Mezun tarafından posta ile gönderilecek-e-posta ile göndermiş olanların tekrar göndermesine gerek yoktur) Tıp Fakültesi DekanlığıEk Dosyalar
Bu içerik 11.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 508 kez okundu.