Klinik Toksikoloji Kursu Hakkında03 – 04 Ekim 2019

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ KLİNİK TOKSİKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

KLİNİK TOKSİKOLOJİ KURS PROGRAMI

EDİRNE

 

Türk Farmakoloji Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu desteği ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı işbirliği ile 03-04 Ekim 2019 tarihlerinde Edirne’de Klinik Toksikoloji Kursu düzenlenecektir.

Kursun hedef kitlesi: Farmakoloji uzmanlık, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, toksikoloji doktora ve yüksek lisans öğrencileri, pratisyen hekimler, acil tıp uzmanlık öğrencileri, halk sağlığı uzmanlık ve doktora öğrencileri, adli tıp uzmanlık ve doktora öğrencileri, diğer dahili tıp bilimleri uzmanlık öğrencileri, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık öğrencileri, ilgili uzmanlar ve akademisyenlerdir.

Kurs hedefleri:

• Zehirlenen hastada;

- Genel yaklaşım ilkelerinin,

- Tanı ve tedavide akış çizelgelerinin,

- Arındırma (dekontaminasyon) yöntemlerinin etkinliğinin,

- Antidotlar ve uygun kullanımının,

- Zehirlenme tanısında laboratuvarın öneminin

- Medikolegal yaklaşımların öğrenilmesi.

• Türkiye’de sık görülen zehirlenmelerde önleme, tanı ve tedavi yaklaşımının etkileşimli olgu tartışmalarıyla öğrenilmesi.

• İlaçların Teratojenik Etkilerinin öğrenilmesi ve Teratojenite Danışma Merkezlerinin işlevi konusunda bilgi edinilmesidir.

 

Kursa katılmak isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri bulunan organizasyon-bilimsel sekreteryaya kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Kurs ücreti 200 TL olup, 27 Eylül 2019 tarihine kadar aşağıdaki hesap numarasına yatırılması ve dekontların organizasyon-bilimsel sekreteryaya gönderilmesi gereklidir. Kursiyer sayısı 40 kişi ile sınırlıdır. Kurs sonunda yapılacak sınav sonucunda katılımcılara sertifika verilecektir.
        2019 Ekim’inde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görüşmek dileğiyle.

Kursun yeri: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphane Seminer Salonu / Balkan Yerleşkesi /Edirne

Hesap Numarası:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ VAKFI

VADESİZ TL HESABI

HESAP NO: 00745-50863474

IBAN: TR78 0003 2000 0000 0050 8634 74

Not: Ödeme türü “Diğer” seçilip, açıklama kısmına “Klinik toksikoloji” yazılmalıdır. Kurs katılım bedelinden kahve arası ikramları ve öğle yemeği karşılanacaktır.

 

 

YEREL DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR

Prof. Dr. Dikmen DÖKMECİ

Doç. Dr. Özgür GÜNDÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Ruhan Deniz TOPUZ

YEREL SEKRETERYA

Doç. Dr. Özgür GÜNDÜZ

Tel: 0284 2357653 Mobil: 0 505 3963216

e-posta: ozgurgunduz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ruhan Deniz TOPUZ

Tel: 0284 2357653 Mobil: 0 533 4353630

KURS DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Şule KALKAN (Kurs Koordinatörü)

Prof. Dr. Mine KADIOĞLU DUMAN (Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR

Doç. Dr. Nil HOCAOĞLU AKSAY

Doç. Dr. Medine GÜLÇEBİ İDRİZOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ömer DEMİR 

ORGANİZASYON-BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Nil HOCAOĞLU AKSAY

Tel: 0 232 4123908 Mobil: 0 505 5251046

e-posta: nil.hocaoglu@deu.edu.tr

e-posta: ruhantopuz@trakya.edu.trBu içerik 24.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 421 kez okundu.