DENEME SINAVLARI SONRASI ÖĞRENCİLERİMİZE BİLGİLENDİRME


Trakya Üniversitesi Senatosunun, 15 Mayıs 2020 tarihli ve 10 numaralı oturumunda alınan 07 numaralı kararlarına göre;

1. Daha önceki duyurularda ilan edildiği şekilde tüm sınıflarımızda yapılan çevirim içi deneme sınavlarında olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığı saptanmıştır. Yaşanan bazı sıkıntıların sınavların genel gidişatıyla ilgi sorun oluşturmayacağı kanaatine varılmıştır. Fakültemizde uzaktan erişimle yapılacak sınavlar planlandığı şekilde icra edilecektir. 

2. Daha önceki duyurularda ilan edilen 2. Sınıflarda yapılacak sınavların tarihi, süresi ve soru sayısı aynı kalmak suretiyle sınav başlama saati 17.00 olarak değiştirilmiştir. Sistem TUZEM’den sınav başlamadan 15 dakika önce açılacaktır.

3. Tüm öğrencilerimizin sınavlar esnasında sadece sorulara odaklanması ve öğrencilerimiz tarafından ilgili tüm süreçlerin bu yönde optimize edilmesi önerilmektedir. 

4. Sınavlar esnasında kullanacak olduğumuz tüm çevirim içi yöntemlerin ülkemiz standartlarında olduğu, sınavlarla ilgili bütün süreçlerin yasal çerçevede hazırlandığı belirlenmiştir.

5. Fakülte olarak bu sınav döneminden hep birlikte sorunsuz olarak çıkacağımıza olan güvenimizin tam olduğunu siz sevgili öğrencilerimize duyurur, başarılar dileriz.


                                                                                                                                                       TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Bu içerik 05.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1001 kez okundu.