2020-2021 Eğitim Yılı 3. Sınıf Öğrencilerimize Duyuru



2020-2021 eğitim yılı 3. sınıf öğrencilerimizin eğitimlerinin; Çevrimiçi yapılmasına, Uygulama sınavlarının yapılabilirlik düzeyinde çevirimiçi yapılmasına, Teorik sınavlarının çevirim içi yapılmasına, Temel hekimlik uygulamaları ile uygulama derslerinden yüz yüze yapılması gereken dersler için 2021-2022 eğitim yılı akademik takviminde 4. sınıfların başlama tarihinin öne çekilerek öncelikle belirlenen sürede söz konusu uygulama derslerinin telafilerinin yapılmasına, başarılı olmaları durumunda öğrencilerin 4. sınıfa başlatılmasına, Fakülte Kurulumuzun 12.03.2021 tarih ve 04/1 sayılı oturumunda karar verilmiştir.

 Tıp Fakültesi Dekanlığı







Ek Dosyalar
Bu içerik 15.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 354 kez okundu.