Komisyon ve Kurul Üyelikleri

Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR

Görev : Başkan (Dekan)
Görev Süresi : 19.08.2016 - 19.08.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4612
TÜ E-Posta : mdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülent Sabri CIĞALI

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 24.04.2018 - 24.04.2021
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1503
TÜ E-Posta : bscigali@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Abdullah TAŞ

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 19.11.2015 - 19.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1237
TÜ E-Posta : abdullahtas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatih ÖZÇELİK

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 19.09.2017 - 19.09.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4312
TÜ E-Posta : fatihozcelik@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yeter Topçu TARLADAÇALIŞIR

Görev : Temel Tıp Temsilcisi
Görev Süresi : 25.06.2015 - 25.06.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1405
TÜ E-Posta : yetertopcu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Rıdvan DURAN

Görev : Dahili Tıp Temsilcisi
Görev Süresi : 13.04.2016 - 13.04.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4908
TÜ E-Posta : ridvanduran@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAN

Görev : Dahili Tıp Temsilcisi
Görev Süresi : 02.05.2016 - 02.05.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1462
TÜ E-Posta : aysecaylan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Turan İNAL

Görev : Cerrahi Tıp Temsilcisi
Görev Süresi : 13.04.2016 - 13.04.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2054
TÜ E-Posta : mturaninal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yavuz Atakan SEZER

Görev : Cerrahi Tıp Temsilcisi
Görev Süresi : 03.10.2017 - 03.10.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1199
TÜ E-Posta : atakansezer@trakya.edu.tr

Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu

Prof. Dr. Ülfet Vatansever ÖZBEK

Görev : Başkan
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
TÜ E-Posta : uvatansever@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Niyazi Cenk SAYIN

Görev : Üye
Görev Süresi : 15.11.2016 - 15.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 53 » Dahili : 4305
TÜ E-Posta : ncsayin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Celalettin ÜMİT

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4619
TÜ E-Posta : hasanumit@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1564
TÜ E-Posta : muzaffereskiocak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sevtap Hekimoğlu ŞAHİN

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
TÜ E-Posta : sevtaphekimoglusahin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yavuz Atakan SEZER

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1199
TÜ E-Posta : atakansezer@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cafer ZORKUN

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2277
TÜ E-Posta : caferzorkun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hakan GÜRKAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 2330
TÜ E-Posta : hgurkan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nesrin TURAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1635
TÜ E-Posta : fnesrin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rugül Köse ÇINAR

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1830
TÜ E-Posta : rugulkose@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi (Tıp) Ruhan Deniz TOPUZ

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1432
TÜ E-Posta : ruhantopuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi (Tıp) Oktay KAYA

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
TÜ E-Posta : oktaykaya@trakya.edu.tr

Av. Özden İPÇİ

Görev : Üye - Avukat
Göreve Başlama : 20.04.2018
Telefon : 0 (284) 223 55 04 » Dahili : 1163
TÜ E-Posta : ozdenipci@trakya.edu.tr

Sinan SEÇKİN

Görev : Üye - Emekli Öğretmen
Görev Süresi : 03.11.2016 - 03.11.2018
TÜ E-Posta : uyemailiyok@trakya.edu.tr

Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Ahmet TEZEL

Görev : Başkan (Dekan Yardımcısı)
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4605
TÜ E-Posta : atezel@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa İNAN

Görev : Dekan Yardımcısı
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4913
TÜ E-Posta : mustafainan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Selma Arzu VARDAR

Görev : Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1422
TÜ E-Posta : arzuvardar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Kenan SARIDOĞAN

Görev : Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4703
TÜ E-Posta : kenansaridogan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Dilek MEMİŞ

Görev : Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 2031
TÜ E-Posta : dilekmemis@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Çetin Hakan KARADAĞ

Görev : Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1434
TÜ E-Posta : hkaradag@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER

Görev : Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4905
TÜ E-Posta : filiztutunculer@trakya.edu.tr

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu

Prof. Dr. Şaban GÜRCAN

Görev : Temel Tıp Bilimleri - Prof. Üye
Görev Süresi : 21.10.2016 - 21.10.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1629
TÜ E-Posta : sabangurcan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yeşim Hülya UZ

Görev : Temel Tıp Bilimleri - Doç. Üye
Görev Süresi : 21.10.2016 - 21.10.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : yhulyauz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi (Tıp) Eray ÖZGÜN

Görev : Temel Tıp Bilimleri - Yrd. Doç. Üye
Görev Süresi : 21.10.2016 - 21.10.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : erayozgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Babürhan GÜLDİKEN

Görev : Dahili Tıp Bilimleri - Prof. Üye
Görev Süresi : 21.10.2016 - 21.10.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4515
TÜ E-Posta : baburhanguldiken@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cafer ZORKUN

Görev : Dahili Tıp Bilimleri - Doç. Üye
Görev Süresi : 21.10.2016 - 21.10.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2277
TÜ E-Posta : caferzorkun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Recep YAĞIZ

Görev : Cerrahi Tıp Bilimleri - Prof. Üye
Görev Süresi : 21.10.2016 - 21.10.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1230
TÜ E-Posta : recepyagiz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tevfik AKTOZ

Görev : Cerrahi Tıp Bilimleri - Doç. Üye
Görev Süresi : 21.10.2016 - 21.10.2018
TÜ E-Posta : tevfikaktoz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ebru TAŞTEKİN

Görev : Cerrahi Tıp Bilimleri - Yrd. Doç. Üye
Görev Süresi : 21.10.2016 - 21.10.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1535
TÜ E-Posta : ebrutastekin@trakya.edu.tr

Hasta Okulu Yönetimi

Prof. Dr. Sibel GÜLDİKEN

Görev : Genel Koordinatör
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 46 » Dahili : 4610
TÜ E-Posta : sguldiken@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hüsnüye Figen (COŞKUNKAN) KULOĞLU

Görev : Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Eğitim Koordinatörü
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 4818
TÜ E-Posta : hfigenkuloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi (Tıp) Nükhet Aladağ ÇİFTDEMİR

Görev : Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Eğitim Koordinatörü
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4906
TÜ E-Posta : nukhetaladag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi (Tıp) Hakan AKDERE

Görev : Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Eğitim Koordinatörü
Görev Süresi : 29.11.2016 - 29.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1242
TÜ E-Posta : hakanakdere@trakya.edu.tr

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Necdet SÜT

Görev : Başkan
Göreve Başlama : 25.04.2017
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1632
TÜ E-Posta : nsut@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU

Görev : Üye
Göreve Başlama : 25.04.2017
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1423
TÜ E-Posta : naydogdu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Murat ÇALOĞLU

Görev : Üye
Göreve Başlama : 25.04.2017
TÜ E-Posta : muratcaloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yavuz Atakan SEZER

Görev : Üye
Göreve Başlama : 25.04.2017
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1199
TÜ E-Posta : atakansezer@trakya.edu.tr

Akademik Danışmanlık Sistemi Komisyonu

Prof. Dr. Selma Arzu VARDAR

Görev : Başkan
Görev Süresi : 07.02.2017 - 07.02.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1422
TÜ E-Posta : arzuvardar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Serdar ÖZTORA

Görev : Üye
Görev Süresi : 07.02.2017 - 07.02.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1463
TÜ E-Posta : serdaroztora@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi (Tıp) Fazlı YANIK

Görev : Üye
Görev Süresi : 07.02.2017 - 07.02.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2425
TÜ E-Posta : fazliyanik@trakya.edu.tr