Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ufuk USTA

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1526
TÜ E-Posta : ufukusta@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ümit Nusret BAŞARAN

Görev : ÇOCUK CERRAHISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇOCUK CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4912
TÜ E-Posta : unusretbasaran@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Umur ALTINBAŞ

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : umuraltinbas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ural BAIYSH UULU

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : uraluulu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ufuk ÜZÜM

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ufukuzum@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ülfiye ÇELİKKALP

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1563
TÜ E-Posta : ulfiyecelikkalp@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KORKMAZ

Görev : NÜKLEER TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ulkukorkmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZKAN

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ugurozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ufuk DEMİRCİ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ufukdemirci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ümmü Pınar KEÇE

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : upinarkece@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Dr. Ümmühan ERGE

Görev : FIZYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ummuhanerge@trakya.edu.tr