Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Dr. Perihan DEMİRCAN

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : perihandemircan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Poyraz BOZKURTLU

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : poyrazbozkurtlu@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Peren PERK YÜCEL

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : perenperkyucel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖKMİRZA Özdemir

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : pgokmirzaozdemir@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Pervin HANCI

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : pervinhanci@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Pınar TAYFUR

Görev : FIZYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1425
TÜ E-Posta : pinartayfur@trakya.edu.tr