Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Dr. Poyraz BOZKURTLU

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : poyrazbozkurtlu@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Pervin HANCI

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : pervinhanci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖKMİRZA Özdemir

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : pgokmirzaozdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Pelin KIZILIRMAK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : pelinkizilirmak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Pelin SARI

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : pelinsari@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Pınar Zehra DAVARCI

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : pzehradavarci@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!