Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Niyazi Cenk SAYIN

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 53 » Dahili : 4305
TÜ E-Posta : ncsayin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nuray CAN

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1534
TÜ E-Posta : nuraycan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nazlı SARIKUŞ

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nazlisarikus@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nazmiye Cemre KAPLAN

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ncemrekaplan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Neslihan GÜNBAY

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : neslihangunbay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nilay DÖNMEZ

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nilaydonmez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nurşad Asena İÇLEK

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nasenaiclek@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Nermin TUNÇBİLEK

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ntuncbilek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nurettin TAŞTEKİN

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 230 76 41 » Dahili : 4715
TÜ E-Posta : nurettintastekin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nükhet ALADAĞ ÇİFTDEMİR

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4906
TÜ E-Posta : nukhetaladag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi KURT

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nazmikurt@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Naşide EROĞUL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nasideerogul@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nefise Sinem ALPAY

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nsinemalpay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Neslihan CANBAZ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : neslihancanbaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Neslihan OĞUZ

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : neslihanoguz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nihal Ayık KAYMAZ

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nihalayikkaymaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nihal İRAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nihaliran@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nihal KUŞKUN

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nihalkuskun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nur KAKİLLİ

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nurkakilli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nurbanu KARABULUT

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nurbanukarabulut@trakya.edu.tr

Uzm. Dr. Nilgün TAN TABAKOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nilguntabakoglu@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Necdet SÜT

Görev : BIYOISTATISTIK VE TIBBI BILIŞIM ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
BIYOISTATISTIK VE TIBBI BILIŞIM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1632
TÜ E-Posta : nsut@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nermin ŞAKRU

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1624
TÜ E-Posta : nsakru@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Neşe Akış Sansa, Ph.D, İmmünoloji Doçenti .

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 1621
TÜ E-Posta : akisn@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Necati TABAK

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : necatitabak@trakya.edu.tr