Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Metin ORAKDÖĞEN

Görev : BEYIN VE SINIR CERRAHISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
BEYIN VE SINIR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : metinorakdogen@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhsin KOTEN

Görev : KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1233
TÜ E-Posta : muhsinkoten@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Turan İNAL

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2054
TÜ E-Posta : mturaninal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mert ÇİFTDEMİR

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4704
TÜ E-Posta : mertc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mert ÖZCAN

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4705
TÜ E-Posta : mertozcan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa İNAN

Görev : ÇOCUK CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4913
TÜ E-Posta : mustafainan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇEBER

Görev : PLASTIK, REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetceber@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat EREM

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (028) 423 57 64 » Dahili : 4706
TÜ E-Posta : muraterem@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali YILMAZ

Görev : GÖZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : maliyilmaz4@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet ÇUHADAR

Görev : GENEL CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetcuhadar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Said KÖPRÜLÜ

Görev : ÇOCUK CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : msaidkoprulu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Meltem AYYILDIZ

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : meltemayyildiz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve ÇİMEN

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mervecimen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve YAZICI

Görev : BEYIN VE SINIR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : merveyazici@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhammed Burak SARIKAYA

Görev : BEYIN VE SINIR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mburaksarikaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhammed Emrullah YİĞİT

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : memrullahyigit@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhammed Şamil YEKELER

Görev : GENEL CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : msamilyekeler@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhıdın Hassan IBRAHIM

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mhassanibrahim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa BAYRAM

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafabayram@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa DÜZENLİ

Görev : GENEL CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafaduzenli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa MERMERCİ

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafamermerci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa Ozan ATAÇER

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2210
TÜ E-Posta : mozanatacer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mürsel BÜYÜKADALI

Görev : KALP VE DAMAR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : murselbuyukadali@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Ali SABIR

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : malisabir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Tuğrul ALVER

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mtugrulalver@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhamed BAJRAMI

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muhamedbajrami@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Murat KOÇ

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muratkoc@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Mustafa Burak SAYHAN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafaburaksayhan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mert SAYNAK

Görev : RADYASYON ONKOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 4504
TÜ E-Posta : mertsaynak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Meryem AKTOZ

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4313
TÜ E-Posta : meryemaktoz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Murat BİRTANE

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4711
TÜ E-Posta : mbirtane@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Erdal VARDAR

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erdalvardar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Bülent SÖNMEZ

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mbulentsonmez@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet ÇELİK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetcelik@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet Bekir HACIOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mbekirhacioglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet GÜRDOĞAN

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4315
TÜ E-Posta : muhammetgurdogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat DEVECİ

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1277
TÜ E-Posta : muratdeveci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÖK

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muratgok@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜRÜN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafaurun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mehtap TAŞ

Görev : TIBBI GENETIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2327
TÜ E-Posta : mehtaptas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mahmut ŞAYİR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mahmutsayir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Akif BAŞOĞLU

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : makifbasoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali METE

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : malimete@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Alperen SEZER

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : malperensezer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Emin TAPAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : memintapan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet KAMIŞ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetkamis@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Mert YÜNEY

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mmertyuney@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet YEŞİL

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetyesil@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Zahid ÇETİNKAYA

Görev : TIBBI FARMAKOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mzahidcetinkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehtap TATLIOĞLU

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehtaptatlioglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melek Tuba YALÇIN

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mtubayalcin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melike Şevval CERRAH

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : msevvalcerrah@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melike YUCAL

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melikeyildirim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melisa DEDELİ

Görev : RADYASYON ONKOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melisadedeli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mert ÇATALOLUK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mertcataloluk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mert CHOUSEIN

Görev : RADYASYON ONKOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mertchousein@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mert Metin İNAN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mmetininan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mert ÖZKAN

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mertozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve ALBAYRAK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mervealbayrak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve Aydoğdu KOCA

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : merveaydogdu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve ÇAKMAK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mervecakmak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve KORKUSUZ

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mervekorkusuz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve Nur İNİ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mnurini@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve TUNA

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mervetuna@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Meryem Gökçe ÇINAR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mgokcepeker@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mine OKUR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mineokur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Miraç ARAPOĞLU

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : miracarapoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhammed Ali ÇALIŞKAN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : malicaliskan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhammed Halid DURMUŞ

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : haliddurmus@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa ÇELİK

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafacelik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa SANIR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafasanir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa Serhat UYSAL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mserhatuysal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Müge MERİÇ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mugemeric@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mılkıbar Kyazım ULUTÜRK

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mkyazimuluturk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Uygar AVCI

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muygaravci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melik DEMİR

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melikdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Merve ÜNALAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : merveunalan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Meryem KARDAŞ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : meryemgumussoy@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muahmmed Enes BALARI

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : menesbalari@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed İkbal ÇANDIR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mikbalcandir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Murat YILDIRIM

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muratyildirim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa EBİK

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafaebik@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Melike Sapmaz METİN

Görev : HISTOLOJI VE EMBRIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
HISTOLOJI VE EMBRIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1406
TÜ E-Posta : melike@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Metin BUDAK

Görev : BIYOFIZIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41
TÜ E-Posta : metinbudak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat DEVECİ

Görev : TIP EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1277
TÜ E-Posta : muratdeveci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet SOLAK

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetsolak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mervenur BARAKLI

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mervenurbarakli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Meryem Ayşenur Meraklı

Görev : TIBBI BIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : maysenurmerakli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Metehan PEHLİVAN

Görev : ANATOMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : metehanpehlivan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Ali AYDIN

Görev : FIZYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1419
TÜ E-Posta : maliaydin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa YILDIZ

Görev : BIYOFIZIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1554
TÜ E-Posta : mustafa.yildiz@trakya.edu.tr