Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hüsamettin TOP

Görev : PLASTIK, REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
PLASTIK, REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1148
TÜ E-Posta : husamettintop@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hakkı Mete ÇEK

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : metecek@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hakan AKDERE

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1242
TÜ E-Posta : hakanakdere@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hande GÜÇLÜ

Görev : GÖZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : handeguclu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hande Hava AĞCA

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hhavaagca@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hasan Can KUVAN

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hcankuvan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hazal İÇEN

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hazalicen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hilal KARAKAŞ

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hilalkarakas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hüseyin Eray ERDOĞAN

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : herayerdogan@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hakan GÜRKAN

Görev : TIBBI GENETIK ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TIBBI GENETIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 2330
TÜ E-Posta : hgurkan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Murat ÇALOĞLU

Görev : RADYASYON ONKOLOJISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : muratcaloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hüsnüye Figen (COŞKUNKAN) KULOĞLU

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 4818
TÜ E-Posta : hfigenkuloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 76 41 » Dahili : 1461
TÜ E-Posta : drdagdeviren@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin Ahmet TEZEL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4605
TÜ E-Posta : atezel@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hakan EMMUNGİL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hakanemmungil@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Haydar Celal KARLIKAYA

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : hcelalkarlikaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hanefi Yekta GÜRLERTOP

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 76 41 » Dahili : 4315
TÜ E-Posta : yektagurlertop@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Celalettin ÜMİT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4619
TÜ E-Posta : hasanumit@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Murat ÇALOĞLU

Görev : RADYASYON ONKOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hmuratcaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habibe Tülin ELMASLAR MERT

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2827
TÜ E-Posta : htulinelmaslarmert@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Onur KIRKIZLAR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : honurkirkizlar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hande ÖZDEMİR

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2736
TÜ E-Posta : handeozdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Cem AYKUTLU

Görev : ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : hasancemaykutlu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZKAN

Görev : NÖROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hulyaozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Habibe Demir EKŞİ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : habibedemireksi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hakan ÖZÇELİK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hakanozcelik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Halil İbrahim ÇİMEN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hibrahimcimen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hande YELGEN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : handeyelgen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Harun EKER

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : haruneker@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hasan AKGÜL

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hasanakgul@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hasan YILMAZ

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hasanyilmaz2@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hatice Afranur ÇELEBİ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hafranurcelebi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hatice Betül COMART

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hbetulcomart@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hatice Sevde DERE

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 76 40 » Dahili : 1460
TÜ E-Posta : hsevdedere@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Haydar Mert KOÇ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hmertkoc@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hazal Gül YEŞİL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hgulyesil@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hazım Barış PINARBAŞI

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hbarispinarbasi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hilal KESKİN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hilalkeskin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hüseyin BİLGİÇ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : huseyinbilgic@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hüseyin İFLAZOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : huseyiniflazoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Halim DURGUN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : halimdurgun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hasan Eren ZORLU

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : herenzorlu@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hakan ERBAŞ

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1620
TÜ E-Posta : herbas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : huseyinguducuoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hande GÜÇLÜ

Görev : TIP EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : handeguclu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Onur KIRKIZLAR

Görev : TIP EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : honurkirkizlar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hakan BOZDEMİR

Görev : ANATOMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hakanbozdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hami KESKİN

Görev : ANATOMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hamikeskin@trakya.edu.tr