Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Fulya Öz PUYAN

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1529
TÜ E-Posta : fulyaozpuyan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Filiz ÖZYILMAZ

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fozyilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fazlı YANIK

Görev : GÖGÜS CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4416
TÜ E-Posta : fazliyanik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif USTURALI KESKİN

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : felifkeskin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fadil SHEHU

Görev : KALP VE DAMAR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fadilshehu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatih AKYAR

Görev : PLASTIK, REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatihakyar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Feridun AKBULUT

Görev : KALP VE DAMAR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : feridunakbulut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Funda KARABUDAK

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fundakarabudak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Funda SEYHAN

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fundaseyhan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Furkan GÜRSOY

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : furkangursoy@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fırat GÜLAĞACI

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : firatgulagaci@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Fatih ÖZÇELİK

Görev : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4312
TÜ E-Posta : fatihozcelik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Faruk YORULMAZ

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1561
TÜ E-Posta : farukyorulmaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Funda ÜSTÜN

Görev : NÜKLEER TIP ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
NÜKLEER TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1036
TÜ E-Posta : fundaustun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Filiz AKATA

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2834
TÜ E-Posta : filizakata@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER KÖKENLİ

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4905
TÜ E-Posta : filiztutunculer@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fethi Emre USTABAŞIOĞLU

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : femreustabasioglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Filiz TUNA

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : filiztuna@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Selin SOYLUOĞLU

Görev : NÜKLEER TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1043
TÜ E-Posta : fselinsoyluoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fahri AKGÜL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fahriakgul@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Faruk PINAR

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : farukpinar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Faruk YILDIZ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : farukyildiz1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatih AYDIN

Görev : ADLI TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatihaydin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatih POLAT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatihpolat@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ferdi KARAGÖZ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ferdikaragoz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ferhat KUMAŞ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ferhatkumas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Figen KAŞKIR ŞAHİN

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : figenkaskirsahin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Figen SEVEN

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : figenseven@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fulya ÖZDER

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fulyaozder@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Funda KARAALİOĞLU

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fundakaraalioglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Furkan KARAHAN

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : furkankarahan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Fatma HUZ

Görev : ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmahuz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Feyza DUYMAZ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : feyzaduymaz@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi F. Gülsüm ÖNAL

Görev : TIP TARIHI VE ETIK ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TIP TARIHI VE ETIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fgulsumonal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Furkan ARABACI

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : furkanarabaci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Furkan SERİN

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : furkanserin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Feza İrem ALDI

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1626
TÜ E-Posta : firemaldi@trakya.edu.tr