Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Erol BENLİER

Görev : PLASTIK, REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 4806
TÜ E-Posta : erolbenlier@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ebru TAŞTEKİN

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1535
TÜ E-Posta : ebrutastekin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emre DELEN

Görev : BEYIN VE SINIR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emredelen@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emre HOCAOĞLU

Görev : PLASTIK, REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emrehocaoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ersan ARDA

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ersanarda@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇOPUROĞLU

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 3248
TÜ E-Posta : elifcopuroglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Genç ERDOĞAN

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ezgigencerdogan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Eşref SELÇUK

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esrefselcuk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ece Burçak KÖMÜRATEŞ

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eburcakkomurates@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Edip GÜLEŞ

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : edipgules@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emre MADEN

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emremaden@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ezginur ERCAN

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ezginurercan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Elif MERCAN DEMİRTAŞ

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elifmercan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Esra ALTAN ERBİLEN

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esraaltanerbilen@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4813
TÜ E-Posta : erhantabakoglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ebru Çakır EDİS

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 234 76 41 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : ebrucakiredis@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Emine Neşe ÖZKAYIN

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4914
TÜ E-Posta : eneseozkayin@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Elif Gülsüm ÜMİT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : egulsumumit@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emine İkbal ATLI

Görev : TIBBI GENETIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eikbalatli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ethem YILDIZ

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ethemyildiz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ebru AL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ebrual@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ece ZABUN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ecezabun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ecem EGE

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ecemege@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Efe YILMAZ

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : efeyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Eftal ÖCAL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eftalocal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elanur ÇELİKCAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elanurcelikcan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elif BAKSIN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elifbaksin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elif Burcu PEKTAŞ

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eburcupektas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elif KAHVECİ

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elifkahveci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elif Nur ÇATALBAŞ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : enurcatalbas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elif Özge ELVEREN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eozgeelveren@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elif SALMAN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elifsalman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elif Sultan BOLAÇ

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esultanbolac@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Embiye ŞEN

Görev : ADLI TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : embiyesen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emek GÖRGÜN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emekgorgun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emel AYGÜN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emelaygun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emin DEMİRSOY

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emindayar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine BAL

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eminebal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emirhan ÇAKIR

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emirhancakir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emre AKHUY

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emreakhuy@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emre GÜNGÖRDÜ

Görev : ADLI TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emregungordu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Enes Buğra FENER

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ebugrafener@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Enes ÇİÇEK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : enescicek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Eralp KOCA

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eralpkoca@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Erdem ÖZCAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erdemozcan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Erdi ŞENSÖZ

Görev : NÖROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erdisensoz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Eren ŞAHİN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erensahin5@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Erge ASLAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ergeaslan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Erkan ÇAKMAK

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erkancakmak2@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Erkan ÖZCAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erkanozcan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ertan YURDAKUL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ertanyurdakul@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ertuğrul TOPCU

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ertugrultopcu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esin EYİCAN

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esineyican@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esma Seda ÖZGÜZAR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esedaozguzar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esra Arabacı ÇİÇEK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esracicek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esra Merve NARALAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emervenaralan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esra Nisa ARSLAN

Görev : ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : enisaayduk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esra ÖZDAMAR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esranurozdamar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esra TEMEL

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esratemel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Evin ALGAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : evinalgan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ezgi BULUT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ezgibulut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ezgi ERDOĞAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ezgierdogan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ezgi GÖKDEMİR

Görev : NÜKLEER TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ezgigokdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ezgi Sevgi BULUT

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esevgibulut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Elif GÜNGÖR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elifgungor@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Elif ÖZGÜVEN

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elifozguven@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Emircan DOLUNAY

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emircandolunay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Enes KILIÇ

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : kilicenes@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Esra ARIN BAL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esraarinbal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Esra CEVHER

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esracevher@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Esra KIZILCAN

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esraorak1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ezgi KUBUR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ezgikubur@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Enis ULUÇAM

Görev : ANATOMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1506
TÜ E-Posta : enisulucam@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Eray ÖZGÜN

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41
TÜ E-Posta : erayozgun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ecem Büşra DEĞER

Görev : FIZYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1423
TÜ E-Posta : ecemdeger@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Eda KIRILMAZ

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : edakirilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ender ÇETİNKAYA

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : endercetinkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Enver ARSLAN

Görev : FIZYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1423
TÜ E-Posta : enverarslan1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Erkut AFYONCU

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erkutafyoncu@trakya.edu.tr