Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU

Görev : BEYIN VE SINIR CERRAHISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : scobanoglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Suat CANBAZ

Görev : KALP VE DAMAR CERRAHISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
KALP VE DAMAR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : scanbaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Serhat OĞUZ

Görev : GENEL CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 1151
TÜ E-Posta : serhatoguz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sevtap Hekimoğlu ŞAHİN

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sevtaphekimoglusahin@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sadık Altan ÖZAL

Görev : GÖZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1229
TÜ E-Posta : saltanozal@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selis Gülseven GÜVEN

Görev : KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sgulsevenguven@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serhat HÜSEYİN

Görev : KALP VE DAMAR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : serhathuseyin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şahikanur SÖBÜ

Görev : GENEL CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sahikanursobu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Samira Sattarpanah KARGANROUDI

Görev : GÖZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : samira@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Selen Gürsoy ERZİNCAN

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sgerzincan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Savaş YILDIRIM

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : savasyildirim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serdar MADENDERE

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : serdarmadendere@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şeyda Çiğdem TEK

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : scigdemtek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şeymanur YOĞURTÇU

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : seymanuryogurtcu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Süheyla GÖRMEZ

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : suheylagormez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Süleyman Alp ÇÖLBE

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : salpcolbe@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Süleyman PİŞKİN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 223 55 03
TÜ E-Posta : spiskin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4606
TÜ E-Posta : sedatustundag@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Serap Tevhide KARASALİHOĞLU

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4904
TÜ E-Posta : stevhidekarasalihoglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sibel GÜLDİKEN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 46 » Dahili : 4610
TÜ E-Posta : sguldiken@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Servet ALTAY

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41
TÜ E-Posta : servetaltay@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sibel GÜLER

Görev : NÖROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 49 81 » Dahili : 1259
TÜ E-Posta : sibelguler@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Serdar ÖZTORA

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1463
TÜ E-Posta : serdaroztora@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Semra AYTÜRK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : semraayturk@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sernaz UZUNOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sernazuzunoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selma ULUSAL DEMİR

Görev : TIBBI GENETIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selmaulusal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Sezin FIÇICIOĞLU

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1282
TÜ E-Posta : sezinficicioglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Salih AKGÜN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : salihakgun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Selen ERÖZKAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selenerozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Selin DEMİR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selindemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Seray AĞCA BİLMENOĞLU

Görev : ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : serayagca@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şeyma Özyol YILMAZ

Görev : ADLI TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sozyolyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şirin Ergüden KENDİRLİNAN

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sirinkendirlinan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şule ÖZDEMİR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : suleozdemir1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Savaş HEREKLİOĞLU

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : savashereklioglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Seda DEMİRBÜKEN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sedademirbuken@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Selen BAL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selenbal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Selim TETİK

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selimtetik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Semih ÖZÇINAR

Görev : ADLI TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : semihozcinar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Seniha BOZKAYA

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : senihabozkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sercan ERİN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sercanerin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sertaç ATMACA

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sertacatmaca@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Seval ORMAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sevalorman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sevim ÖRÜM

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sevimorum@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şeyda EYİ

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : seydaeyi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Seyide TETİK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : seyidetetik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sezin TURAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sezinturan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sinan TETİK

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sinantetik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sinem AZİZOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sinemazizoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sinem KARAMAN

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sinemkaraman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sinem YALÇIN

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sinemyalcin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şirin Zeynep Haskalp ARIKAN

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : szeynephaskalp@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şule Özdemir ARABACI

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : suleozdemir@trakya.edu.tr

Uzm. Dr. Serdar EFE

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : serdarefe@trakya.edu.tr

Uzm. Dr. Sezgin KEHAYA

Görev : NÖROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sezginkehaya@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Selma Arzu VARDAR

Görev : FIZYOLOJI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
FIZYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1422
TÜ E-Posta : arzuvardar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Suat ERDOGAN

Görev : TIBBI BIYOLOJI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TIBBI BIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 1440
TÜ E-Posta : suaterdogan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Şaban GÜRCAN

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1629
TÜ E-Posta : sabangurcan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Selma Süer GÖKMEN

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1618
TÜ E-Posta : selma@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sevgi ESKİOCAK

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sevgieskiocak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Selman ÇIKMAZ

Görev : ANATOMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selmancikmaz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KORKMAZ

Görev : BIYOISTATISTIK VE TIBBI BILIŞIM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1633
TÜ E-Posta : selcukkorkmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şebnem BUKAVAZ

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1663
TÜ E-Posta : sbukavaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Selim DEMİRTAŞ

Görev : HISTOLOJI VE EMBRIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 53 » Dahili : 1404
TÜ E-Posta : selimdemirtas@trakya.edu.tr

Uzm. Sibel IŞIK

Görev : HISTOLOJI VE EMBRIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sibelisik@trakya.edu.tr