Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Nurettin HEYBELİ

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 4702
TÜ E-Posta : nurettinheybeli@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Niyazi Cenk SAYIN

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ncenksayin@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Nuray CAN

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1534
TÜ E-Posta : nuraycan@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nigara ASRATOVA

Görev : GENEL CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nigaraasratova@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nurullah ANŞİN

Görev : GÖZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nurullahansin@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Nermin TUNÇBİLEK

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ntuncbilek@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Nurettin TAŞTEKİN

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 230 76 41 » Dahili : 4715
TÜ E-Posta : nurettintastekin@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Nükhet Aladağ ÇİFTDEMİR

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4906
TÜ E-Posta : nukhetaladag@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nazan ERTEKİN

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nazanertekin@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nazmi Kurt

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nazmikurt@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nejmi KÜÇÜKYAĞCI

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nejmikucukyagci@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Neslihan ÖZDOĞAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : neslihanozdogan@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Netice DAĞLAR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1460
TÜ E-Posta : neticedaglar@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Neval Metin ÇINAR

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : n.metincinar@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nevlin ÖZKAN

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nevlin_ozkan@hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Nihal Ayık KAYMAZ

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : n.ayikkaymaz@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nil Su KODAL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nsukodal@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nilgün Tan TABAKOĞLU

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nilguntabakoglu@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nurdila KÖROĞLU

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nurdilakoroglu@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Nermin ŞAKRU

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1624
TÜ E-Posta : nsakru@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Necdet SÜT

Görev : BIYOISTATISTIK VE TIBBI BILIŞIM ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
BIYOISTATISTIK VE TIBBI BILIŞIM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1632
TÜ E-Posta : nsut@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Nurettin AYDOĞDU

Görev : FIZYOLOJI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
FIZYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1423
TÜ E-Posta : naydogdu@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Nilifer GÖKÇE

Görev : TIP TARIHI VE ETIK ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TIP TARIHI VE ETIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 53 » Dahili : 1558
TÜ E-Posta : nilufergokce@trakya.edu.tr

Neşe Akış Sansa, Ph.D, İmmünoloji Doçenti .

Görev : TIBBI MIKROBIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 1621
TÜ E-Posta : akisn@trakya.edu.tr