Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Mehmet PUL

Görev : ÇOCUK CERRAHISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇOCUK CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 1095
TÜ E-Posta : mehmetpul@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhsin KOTEN

Görev : KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1233
TÜ E-Posta : muhsinkoten@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa İNAN

Görev : ÇOCUK CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4913
TÜ E-Posta : mustafainan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Turan İNAL

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2054
TÜ E-Posta : mturaninal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mert ÇİFTDEMİR

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4704
TÜ E-Posta : mertc@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mert ÖZCAN

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4705
TÜ E-Posta : mertozcan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mert CEZİK

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mertcezik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve ŞAMBEL

Görev : GÖZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mervesambel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mesut Ali HALİSÇELİK

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : malihaliscelik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mahmut Sami OFLAZ

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : msamioflaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Ali SABIR

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : malisabir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Gürkan ARIKAN

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mgurkanarikan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Tuğrul ALVER

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mtugrulalver@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet UĞUR

Görev : GÖZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetugur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Meltem ŞAHİN

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : meltemsahin1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Fatih ÖZEL

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mfatihozel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Kadir YILDIRAK

Görev : GENEL CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mkadiryildirak@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Murat BİRTANE

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4711
TÜ E-Posta : mbirtane@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Erdal VARDAR

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erdalvardar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL

Görev : RADYASYON ONKOLOJISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RADYASYON ONKOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1067
TÜ E-Posta : cuzal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Burak SAYHAN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafaburaksayhan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mert SAYNAK

Görev : RADYASYON ONKOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 4504
TÜ E-Posta : mertsaynak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Meryem AKTOZ

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4313
TÜ E-Posta : meryemaktoz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Murat BİRTANE

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muratbirtane@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1564
TÜ E-Posta : muzaffereskiocak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Adem YILMAZTEPE

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4314
TÜ E-Posta : mademyilmaztepe@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bülent SÖNMEZ

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mbulentsonmez@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Murat DEVECİ

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muratdeveci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mahmut GÜNAY

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mahmutgunay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Akif BAŞOĞLU

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : makifbasoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet Engin ÖZEKİN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : menginoztekin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet KARA

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2837
TÜ E-Posta : mehmetkara@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet KARADON

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mkaradon@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehriban ÖZKAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehribanozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve KUDAY

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mervekuday@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve Melodi HACIOĞLU

Görev : NÖROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melodihacioglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve Nur Bilici ATİK

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mnurbilici@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve ONBAŞI ÜNAL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : merveonbasi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mesut ÖZKÜTÜKÇÜ

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mesutozkutukcu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Metehan CESUR

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : metehancesur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhammet Emin Kızılcan

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : meminkizilcan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhammet GÖKTAŞ

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muhammedgoktas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhammet HOCAOĞLU

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muhammedhocaoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa Ahmet AKÇALI

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetakcali@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa ALPTEKİN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafaalptekin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa KARAMAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafakaraman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa Önder POLAT

Görev : ADLI TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1474
TÜ E-Posta : monderpolat@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa SANIR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafasanir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Ali İmrahor İLYAS

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : maliimrahor@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet BARS

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetbars@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet BAYSAL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetbaysal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Selim ÖZBİLEN

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mselimozbilen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehtap DURAK

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehtapdurak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melda AKGÜL

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : meldaakgul@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Meliha AKPINAR

Görev : NÖROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melihaakpinar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert ORTAÇ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mertortac@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Merve Hayrunnisa AKYOL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mhayrunnisaakyol@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Merve YALÇIN

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : merveyalcin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa EBİK

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafaebik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Müge KAYA

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mugekaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Müge ÜNLÜ

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mugeunlu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Münevver SELCEN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : munevverselcen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Müşerref EBİK

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muserrefebik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mılkıbar Kyazım ULUTÜRK

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mkyazimuluturk@trakya.edu.tr

Uzm. Dr. Mehmet ÇELİK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetcelik@trakya.edu.tr

Uzm. Dr. Muhammet GÜRDOĞAN

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muhammetgurdogan@trakya.edu.tr

Müge MERİÇ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mugemeric@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK

Görev : TIP EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1564
TÜ E-Posta : muzaffereskiocak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Melike Sapmaz METİN

Görev : HISTOLOJI VE EMBRIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
HISTOLOJI VE EMBRIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1406
TÜ E-Posta : melike@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Metin BUDAK

Görev : BIYOFIZIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4115
TÜ E-Posta : metinbudak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa YILDIZ

Görev : BIYOFIZIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafayildiz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Menekşe KARAHAN

Görev : ANATOMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : meneksekarahan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Meryem Ayşenur Meraklı TURHAN

Görev : TIBBI BIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 1442
TÜ E-Posta : maysenurmerakli@trakya.edu.tr